Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petr Židek, MPA, Jizerská, 873, Liberec, 46001

Mgr. Petr Židek

tel.: 730188788

e-mail: pier.zidek@gmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: „Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí“
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 06.04.2017   17:52
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky malého rozsahu je oprava komunikace v části ulice Dělnická, v délce 90,57 m. Zájmové území se nachází mezi příčnými ulicemi Jindřichovická a Ludvíkovská. V rámci opravy komunikace bude opraven stávající litinový vodovodních řad, včetně opravy stávajících domovních přípojek. Dále stávající sdružená přípojka DN 250 mm v ulici bude z důvodů dalšího záměru změněna na jednotnou kanalizační stoku (změna užívání), do které budou přepojeny nové uliční vpusti. Jednotná stoka bude následně prodloužena o 35,5 m a ukončena bude šachtou Š2 u objektů č. p. 140, 139, včetně nových kanalizačních přípojek a přepojení nových uličních vpustí. V rámci prodloužení jednotné kanalizace bude v křižovatce s ulicí Jindřichovickou opravena stávající obdélníková šachta Š1, která je v nevyhovujícím technickém stavu. Z důvodů neprůchodnosti stávající dešťové kanalizace v ulici Dělnická, která byla ověřena kamerovou prohlídkou, bude stávající zděná dešťová kanalizace vybourána v délce 74 m a dešťové vody budou svedeny do jednotné stoky DN 250.
Předpokládaná hodnota: 4 006 874,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21. 4. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 2,28 MB 06.04.2017  17:54 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 6 ZD ZIP 2,09 MB 06.04.2017  17:55 
2. Příloha č. 7 ZD ZIP 6,78 MB 06.04.2017  17:55 
3. Příloha č. 8 ZD ZIP 4,37 MB 06.04.2017  17:55 
4. Příloha č. 1 - 5 ZD OPRAVA RAR 0,33 MB 13.04.2017  19:15 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,34 MB 13.04.2017  19:17 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,36 MB 04.05.2017  14:57 
2. Zrušení rozhodnutí o výběru PDF 0,34 MB 26.05.2017  18:40 
3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,37 MB 26.05.2017  18:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 18,72 MB 14.06.2017  14:38 
2. Dodatek č.1 PDF 0,13 MB 18.10.2017  14:24 
3. Dodatek č.2 PDF 0,94 MB 21.12.2017  08:17 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
6. 4. 2017 17:52:02 Zakázka zveřejněna  
6. 4. 2017 17:54:23 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
6. 4. 2017 17:54:47 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - 5 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
6. 4. 2017 17:55:10 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
6. 4. 2017 17:55:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 7 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
6. 4. 2017 17:56:00 Přidání dokumentu "Příloha č. 8 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
13. 4. 2017 19:15:56 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - 5 ZD OPRAVA", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
13. 4. 2017 19:16:14 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 1 - 5 ZD" Mgr. Petr Židek
13. 4. 2017 19:17:45 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
4. 5. 2017 14:57:26 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
26. 5. 2017 18:40:16 Přidání dokumentu "Zrušení rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
26. 5. 2017 18:41:35 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
14. 6. 2017 14:38:35 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petr Židek
18. 10. 2017 14:24:05 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Alena Najvrtová
21. 12. 2017 8:17:33 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Alena Najvrtová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora