Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, 46001

Petra Šulcová

tel.: +420 776 866 656

e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zajištění výkonu autorského dozoru pro projekt "Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok"
Identifikátor veřejné zakázky: CC/JŘBU/FVS3 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.02.2017   08:01
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě v rámci realizace díla „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“.
Předpokládaná hodnota: 750 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30. 11. 2016 9:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.02.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 474 960,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 574 701,60 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZIP 4,22 MB 09.02.2017  08:01 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PDF 1,31 MB 09.02.2017  08:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA PDF 1,88 MB 09.02.2017  08:01 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Sweco Hydroprojekt a.s.   26475081 CZ NE 474 960,00 CZK 574 701,60 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
9. 2. 2017 8:01:17 Zakázka zveřejněna  
9. 2. 2017 8:33:40 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, v rámci realizace díla „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“. " na "Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě v rámci realizace díla „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“." Petra Šulcová
9. 2. 2017 8:33:40 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "800000.00" na "750000.00" Petra Šulcová
9. 2. 2017 8:33:40 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.02.2017 08:01:16" na "09.02.2017 08:01:17" Petra Šulcová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora