Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, 46001

Petra Šulcová

tel.: +420 776 866 656

e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Frýdlant - rekonstrukce inženýrský sítí v ulici Raisova a odlehčení stoky A do Smědé
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 31.01.2017   12:38
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava inženýrských sítí v ulici Raisova a provedení rekonstrukce kapacitně nevyhovující stoky A včetně propojení stávajícího a rekonstruovaného vodovodu.
Předpokládaná hodnota: 9 960 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.04.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PDF 2,35 MB 31.01.2017  12:38 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZIP 44,94 MB 31.01.2017  12:38 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,48 MB 23.02.2017  10:54 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE PDF 0,54 MB 04.04.2017  14:24 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PDF 1,18 MB 26.04.2017  08:40 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO včetně příloh PDF 32,05 MB 25.04.2017  10:09 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,34 MB 12.10.2017  09:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ŠEBESTA VHS, v.o.s.   41327837 CZ NE 6 396 634,98 CZK 7 739 928,37 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
31. 1. 2017 12:38:21 Zakázka zveřejněna  
31. 1. 2017 12:38:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "31.01.2017 12:38:20" na "31.01.2017 12:38:21" Petra Šulcová
23. 2. 2017 10:54:17 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
4. 4. 2017 14:24:01 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
25. 4. 2017 10:09:26 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
25. 4. 2017 10:10:50 Přidán nový účastník "IČ="41327837 " Název:"ŠEBESTA VHS, v.o.s." Vítěz="Ano"" Petra Šulcová
26. 4. 2017 8:40:55 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
12. 10. 2017 9:04:12 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Alena Najvrtová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora