Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876/11, Liberec, 46001

Petra Šulcová

tel.: +420 776 866 656

e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: "Nové Město pod Smrkem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Revoluční"
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 04.03.2016   08:35
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky malého rozsahu je rekonstrukce jednotné kanalizace v ulici Revoluční v délce 87 m, která se napojuje na vejčitou stoku v ulici Žižkova a rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Revoluční, v délce 318,6 m.
V rámci opravy kanalizace a vodovodu budou v trase přepojeny a zároveň opraveny stávající domovní kanalizační a vodovodní přípojky a uliční vpusti. V ulicích, které kříží ulici Revoluční, jsou navrženy opravy vodovodních řadů v délce návrhu opravy asfaltové komunikace a na jejím rozhraní jsou navrženy propoje na materiál stávajících vodovodních řadů.
Předpokládaná hodnota: 2 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 1. 4. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 435 377,84 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 736 807,19 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace PDF 0,93 MB 04.03.2016  08:35 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace ZIP 10,95 MB 04.03.2016  08:35 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. I ZIP 0,55 MB 16.03.2016  14:41 
2. Dodatečné informace č. II PDF 0,47 MB 18.03.2016  12:58 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO PDF 2,22 MB 06.05.2016  08:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SILKOM, spol. s r.o.   46713158 CZ NE 1 435 377,85 CZK ANO
2.   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.   15053695. CZ NE 1 692 000,00 CZK  
3.   VOKA CL s.r.o.   01544322 CZ NE 1 728 752,58 CZK  
4.   ŠEBESTA VHS, v.o.s.   41327837 CZ NE 1 757 690,00 CZK  
5.   KVAPRO spol. s r.o.   25479946 CZ NE 1 798 929,00 CZK  
6.   VHST s.r.o.   02464471 CZ NE 2 083 689,97 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Ing. Petr Kořínek 66662478    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
4. 3. 2016 8:35:00 Zakázka zveřejněna  
4. 3. 2016 8:35:29 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Petra Šulcová
4. 3. 2016 8:35:29 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000003" Petra Šulcová
4. 3. 2016 8:35:29 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.03.2016 08:30:00" na "04.03.2016 08:35:28" Petra Šulcová
4. 3. 2016 8:35:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.03.2016 08:35:28" na "04.03.2016 08:35:00" Petra Šulcová
16. 3. 2016 14:41:57 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. I", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
18. 3. 2016 12:58:32 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. II", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:15:39 Přidán nový účastník "IČ="46713158 " Název:"SILKOM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:16:54 Přidán nový účastník "IČ="15053695. " Název:"Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:17:51 Přidán nový účastník "IČ="01544322 " Název:"VOKA CL s.r.o." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:18:38 Přidán nový účastník "IČ="41327837 " Název:"ŠEBESTA VHS, v.o.s." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:20:43 Přidán nový účastník "IČ="25479946 " Název:"KVAPRO spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:21:37 Přidán nový účastník "IČ="02464471 " Název:"VHST s.r.o." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:24:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1435377.84" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:24:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1736807.19" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:25:27 Přidán nový účastník "IČ="66662478 " Název:"Ing. Petr Kořínek" Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
6. 5. 2016 8:26:32 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora