Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, 46001

Petra Pýchová

tel.: +420 724 365 227

e-mail: petra.pychova@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
525901 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 12.01.2016   18:14
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dvou stávajících místních komunikací, ulice Lužická a II. části ulice V Úvoze ve Frýdlantu.

Předmět zakázky je rozdělen do následujících etap, které budou předány samostatně:
1. etapa: - rekonstrukce místní komunikace Lužická
2. etapa: - rekonstrukce místní komunikace V Úvoze.

1. etapa - rekonstrukce místní komunikace Lužická spočívá v provedení rekonstrukce vodovodu a jednotné kanalizace, ve vybudování nové dešťové kanalizace s napojením do místní vodoteče Řasnice přes stávající výtokový objekt, provedeny budou přeložky IS a nová skladba vozovky vč. podkladů a nových asfaltových krytů. Vybudována budou nová místa pro parkování a vysazena nová zeleň jako náhrada původní. Celková délka ul. Lužická činí cca 450 m. V rámci rekonstrukce komunikace Lužická bude provedena též rekonstrukce veřejného osvětlení, konkrétně budou provedeny pokládky kabelů a výkopové práce. Dodávka a montáž sloupů veřejného osvětlení bude řešena správcem veřejného osvětlení Města Frýdlant, společností ELTODO, jako samostatná zakázka.

2. etapa - rekonstrukce místní komunikace V Úvoze spočívá v rekonstrukci vodovodu vč. výměny kašnového vodovodu, rekonstrukci jednotné kanalizace, výstavbě nové dešťové kanalizace. Vybudovány budou přeložky IS, přeložka NTL plynovodu, nově bude provedena skladby vozovky vč. podkladů a nových asfaltových krytů. Provedena bude rovněž rekonstrukce parkovacích ploch a část chodníku pro pěší u napojení se stávajícím chodníkovým tělesem v ul. Husova. Celkové délka této komunikace dotčené rekonstrukcí činí cca 200 m.
Předpokládaná hodnota: 38 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 1. 3. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.05.2016

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,54 MB 12.01.2016  18:14 
2. Přílohy ZD ZIP 33,23 MB 13.01.2016  11:32 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,32 MB 13.01.2016  12:28 
2. Příloha č. 2 ZD - Vzor ČP o splnění ZKP dle § 53 ZVZ - 13_1_2016 DOC 0,13 MB 13.01.2016  12:30 
3. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,33 MB 21.01.2016  13:45 
4. Přílohy DI č.2 ZIP 6,97 MB 21.01.2016  13:46 
5. Dodatečná informace č. 3 PDF 0,33 MB 27.01.2016  15:06 
6. Přílohy DI č.3 ZIP 0,88 MB 27.01.2016  15:06 
7. Dodatečná informace č. 4 PDF 0,31 MB 02.02.2016  22:19 
8. Dodatečná informace č.5 PDF 0,37 MB 04.02.2016  20:28 
9. Přílohy DI č.5 ZIP 26,36 MB 04.02.2016  20:30 
10. Dodatečná informace č. 6 PDF 0,32 MB 09.02.2016  11:03 
11. Příloha č 5 ZD - Návrh SoD Frýdlant-ulice 8_2_2016 dle DI6 DOC 0,70 MB 09.02.2016  11:04 
12. Dodatečná informace č. 7 PDF 0,31 MB 10.02.2016  11:38 
13. Dodatečná informace č. 8 PDF 0,41 MB 16.02.2016  20:31 
14. Dodatečná informace č. 9 PDF 0,24 MB 19.02.2016  16:12 
15. Příloha DI č. 9 - Vysvětlení položek rekapitulace VO Lužická PDF 0,05 MB 19.02.2016  16:13 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění VZ PDF 0,23 MB 12.01.2016  18:14 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení 1 PDF 0,54 MB 27.04.2016  09:40 
2. Rozhodnutí o vyloučení 2 PDF 0,54 MB 27.04.2016  09:41 
3. Rozhodnutí o vyloučení 3 PDF 0,54 MB 27.04.2016  09:42 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru NN PDF 0,71 MB 27.04.2016  09:38 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,17 MB 09.05.2016  21:15 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 37,18 MB 06.05.2016  20:15 
2. Smlouva o dílo - dodatek č.1 PDF 0,63 MB 09.08.2016  11:05 
3. Smlouva o dílo - dodatek č.2 PDF 16,69 MB 08.03.2017  14:55 
4. Smlouva o dílo - dodatek č.3 PDF 10,66 MB 16.03.2017  13:41 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 1. 2016 18:14:55 Zakázka zveřejněna  
13. 1. 2016 11:28:49 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Přílohy ZD" Petra Pýchová
13. 1. 2016 11:32:31 Přidání dokumentu "Přílohy ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
13. 1. 2016 12:28:55 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
13. 1. 2016 12:30:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 ZD - Vzor ČP o splnění ZKP dle § 53 ZVZ - 13_1_2016", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
21. 1. 2016 13:44:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.01.2016 18:14:54" na "12.01.2016 18:14:55" Petra Pýchová
21. 1. 2016 13:44:35 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.02.2016 11:00:00" na "15.02.2016 10:00:00" Petra Pýchová
21. 1. 2016 13:45:11 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
21. 1. 2016 13:46:04 Přidání dokumentu "Přílohy DI č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
27. 1. 2016 15:05:37 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.02.2016 10:00:00" na "23.02.2016 10:00:00" Petra Pýchová
27. 1. 2016 15:06:07 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
27. 1. 2016 15:06:31 Přidání dokumentu "Přílohy DI č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
2. 2. 2016 22:19:30 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
4. 2. 2016 20:28:51 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 45", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
4. 2. 2016 20:30:57 Přidání dokumentu "Přílohy DI č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
9. 2. 2016 11:03:25 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
9. 2. 2016 11:04:12 Přidání dokumentu "Příloha č 5 ZD - Návrh SoD Frýdlant-ulice 8_2_2016 dle DI6", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
10. 2. 2016 11:38:21 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
16. 2. 2016 20:31:19 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
19. 2. 2016 16:11:47 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.02.2016 10:00:00" na "01.03.2016 10:00:00" Petra Pýchová
19. 2. 2016 16:12:23 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
19. 2. 2016 16:13:14 Přidání dokumentu "Příloha DI č. 9 - Vysvětlení položek rekapitulace VO Lužická", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
27. 4. 2016 9:38:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru NN", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
27. 4. 2016 9:40:50 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení 1", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
27. 4. 2016 9:41:38 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení 2", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
27. 4. 2016 9:42:23 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení 3", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
6. 5. 2016 20:15:34 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
9. 5. 2016 21:15:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Pýchová
9. 8. 2016 11:05:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
8. 3. 2017 14:55:52 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
16. 3. 2017 13:41:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora