Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice , 37004

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant - opatření pro včesné snížení koncentrace dusičnanů
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
364127 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 19.08.2013   20:35
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění je provedení dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla. Opožděné zahájení stavebních prací na nové budově úpravny vody zapříčinilo nezpůsobilost k definitivnímu osazení linky reversní osmózy v požadovaném termínu. Její provedení je nutné k řádnému dokončení díla, resp. k dodržení závazného termínu 31. 12. 2013, kdy končí povolení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany pro provozování
technologické linky úpravny vody Frýdlant vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR za souhlasu Evropské komise dne 14. 3. 2011 pod j.č. 10161/2010-OVZ-327-17.210, které umožňovalo dodávat pitnou vodu s vyšším obsahem dusičnanů než 50 mg/l. Vypršením povolení (které nelze již žádným způsobem prodloužit) by vznikly neřešitelné problémy v zásobování pitnou vodou. Za této situace je jediným řešením dočasné umístění jedné linky reversní osmózy do provizorně instalovaného kontejneru, který bude umístěn v blízkosti vodojemu dolního pásma, který je ve shodě s projektem Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant využíván k provizornímu zásobování vodou během výstavby.
Jedná se o provedení takových opatření, která umožní překlenout období, kdy vyprší platnost výjimky pro koncentraci dusičnanů a ještě nebudou splněny podmínky pro trvalé umístění technologie reverzní osmózy do budovy úpravny vody a pomocných provozů.
Předpokládaná hodnota: 5 000 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 153 825 461,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 186 128 808,00 CZK

Dokumenty

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písmený soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny PDF 1,11 MB 19.08.2013  20:39 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,53 MB 19.08.2013  20:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatek č.1 smlouvy o dílo PDF 1,36 MB 19.08.2013  20:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SMP CZ, a.s.   27195147 CZ NE 4 910 877,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
19. 8. 2013 20:35:00 Zakázka zveřejněna  
19. 8. 2013 20:36:30 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:36:30 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.08.2013" na "19.08.2013 20:35:00" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:39:10 Přidání dokumentu "Písmený soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:39:48 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:43:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "153825461.00" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:43:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "186128808.00" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:43:48 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"SMP CZ, a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:44:50 Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty " " na "27195147 " Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:44:50 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "27195147.00" na "4910877.00" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:45:56 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:45:56 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000011" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:45:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.08.2013 20:35:00" na "19.08.2013 20:45:55" Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:46:54 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem plnění je provedení dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla. Opožděné zahájení stavebních prací na nové budově úpravny vody zapříčinilo nezpůsobilost k definitivnímu osazení linky reversní osmózy v požadovaném termínu. Její provedení je nutné k řádnému dokončení díla, resp. k dodržení závazného termínu 31. 12. 2013, kdy končí povolení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany pro provozování technologické linky úpravny vody Frýdlant vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR za souhlasu Evropské komise dne 14. 3. 2011 pod j.č. 10161/2010-OVZ-327-17.210, které umožňovalo dodávat pitnou vodu s vyšším obsahem dusičnanů než 50 mg/l. Vypršením povolení (které nelze již žádným způsobem prodloužit) by vznikly neřešitelné problémy v zásobování pitnou vodou. Za této situace je jediným řešením dočasné umístění jedné linky reversní osmózy do provizorně instalovaného kontejneru, který bude umístěn v blízkosti vodojemu dolního pásma, který je ve shodě s projektem Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant využíván k provizornímu zásobování vodou během výstavby. Jedná se o provedení takových opatření, která umožní překlenout období, kdy vyprší platnost výjimky pro koncentraci dusičnanů a ještě nebudou splněny podmínky pro trvalé umístění technologie reverzní osmózy do budovy úpravny vody a pomocných provozů." na "Předmětem plnění je provedení dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla. Opožděné zahájení stavebních prací na nové budově úpravny vody zapříčinilo nezpůsobilost k definitivnímu osazení linky reversní osmózy v požadovaném termínu. Její provedení je nutné k řádnému dokončení díla, resp. k dodržení závazného termínu 31. 12. 2013, kdy končí povolení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany pro provozování technologické linky úpravny vody Frýdlant vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR za souhlasu Evropské komise dne 14. 3. 2011 pod j.č. 10161/2010-OVZ-327-17.210, které umožňovalo dodávat pitnou vodu s vyšším obsahem dusičnanů než 50 mg/l. Vypršením povolení (které nelze již žádným způsobem prodloužit) by vznikly neřešitelné problémy v zásobování pitnou vodou. Za této situace je jediným řešením dočasné umístění jedné linky reversní osmózy do provizorně instalovaného kontejneru, který bude umístěn v blízkosti vodojemu dolního pásma, který je ve shodě s projektem Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant využíván k provizornímu zásobování vodou během výstavby. Jedná se o provedení takových opatření, která umožní překlenout období, kdy vyprší platnost výjimky pro koncentraci dusičnanů a ještě nebudou splněny podmínky pro trvalé umístění technologie reverzní osmózy do budovy úpravny vody a pomocných provozů." Ing. Petr Olyšar
19. 8. 2013 20:46:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.08.2013 20:45:55" na "19.08.2013" Ing. Petr Olyšar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora