Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consul, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, 46001

Ing. Martina Bufková Rychecká

tel.: +420 481 030 368

e-mail: competconsult@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pořízení univerzálního stavebního stroje formou finančního leasingu
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 09.08.2013   17:52
Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Záměrem zadavatele je pořízení univerzálního stavebního zemního stroje, a to formou – tzv. finančního leasingu, neboli formou finančního pronájmu stroje s jeho následnou koupí.

Předmětem dodávky (leasingu) je universální stavební stroj typu: rypadlo – nakladač s výkonem motoru min. 70kW, jehož požadované technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 4 této ZD, tj. ve Formuláři pro specifikaci technických parametrů nabízených dodávek.

Stavební stroj musí být dodavatelem dopraven do místa určení (sídlo zadavatele), uveden do provozu a musí být provedeno zaškolení (instruktáž) obsluhy.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytování bezplatného záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž pojištění odpovědnosti stavebního stroje za škodu způsobenou provozem vozidla na pozemních komunikacích a havarijní pojištění, přičemž výše požadované spoluúčasti zadavatele jako provozovatele vozidla nesmí u havarijního pojištění přesáhnout 10% z pojistného plnění a výše požadované minimální spoluúčasti nesmí přesáhnout 10.000,- Kč.
Předpokládaná hodnota: 2 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 23.08.2013 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,26 MB 03.10.2013  08:29 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,06 MB 09.08.2013  17:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 6,11 MB 09.08.2013  17:52 
2. Zadávací dokumentace - příloha 1 DOC 0,04 MB 09.08.2013  17:52 
3. Zadávací dokumentace - příloha 2 DOC 0,03 MB 09.08.2013  17:52 
4. Zadávací dokumentace - příloha 3 DOC 0,03 MB 09.08.2013  17:52 
5. Zadávací dokumentace - příloha 4 XLS 0,03 MB 09.08.2013  17:52 
6. Zadávací dokumentace - příloha 5 DOC 0,06 MB 09.08.2013  17:52 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení uchazeče KUHN Bohemia a.s. PDF 0,63 MB 03.10.2013  08:28 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,53 MB 03.10.2013  08:30 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
09.08.2013 17:52:41 Zakázka zveřejněna  
03.10.2013 8:28:15 Přidání dokumentu "Vyloučení uchazeče KUHN Bohemia a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
03.10.2013 8:29:39 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
03.10.2013 8:30:23 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
03.10.2013 8:31:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Petr Olyšar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora