Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní Náměstí 876/11, Liberec, 46001

Petra Pýchová

tel.: +420 724 365 227

e-mail: petra.pychova@competconsult.ct


Detail zakázky

Název zakázky: Poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 05.08.2013   13:44
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí příslibu vystavení bankovní záruky a následné poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“). Bankovní záruka bude vystavena na žádost zadavatele ve prospěch SFŽP, který požaduje tuto bankovní záruku jako formu jištění pro poskytnutí úvěru na financování následujících investičních akcí: „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant“ a „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“.

Zadavatel požaduje poskytnout bankovní záruku na celou dobu splácení úvěru od SFŽP s tím, že pro každý rok splácení úvěru, bude vystavena nová záruční listina na částku, která bude odpovídat výši dluhu vůči SFŽP na počátku příslušného ročního období. Výše bankovní záruky bude pokrývat vždy výši jistiny úvěru poskytnutého SFŽP společně s příslušenstvím (úrok 1% p.a.).
Předpokládaná hodnota: 4 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28.08.2013 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,29 MB 03.10.2013  08:32 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 2,38 MB 05.08.2013  13:44 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,20 MB 05.08.2013  13:44 
2. Zadávací dokumentace - přílohy ZIP 7,06 MB 05.08.2013  13:44 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,26 MB 14.08.2013  12:18 
2. Dodatečné informace č.1 - přílohy ZIP 2,12 MB 14.08.2013  12:20 
3. Dotatečné informace č.2 PDF 0,22 MB 20.08.2013  09:11 
4. Dodatečné informace č.2 - přílohy - rozhodnutí SFŽP ZIP 13,08 MB 20.08.2013  09:16 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,56 MB 03.10.2013  08:33 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
05.08.2013 13:44:35 Zakázka zveřejněna  
14.08.2013 12:18:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
14.08.2013 12:20:29 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
20.08.2013 9:11:33 Přidání dokumentu "Dotatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
20.08.2013 9:16:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 - přílohy - rozhodnutí SFŽP", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
03.10.2013 8:32:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
03.10.2013 8:33:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petr Olyšar
03.10.2013 8:34:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Petr Olyšar

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora