Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. m Slabý

tel.: 545 120 262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Senior taxi - Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 26.09.2017   10:49
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je provozování služby „SENIOR TAXI - ŠTERNBERK“. Služba bude poskytována seniorům s trvalým pobytem na území města Šternberk starším 75 let k dopravě po městě Šternberk vyjma místních částí. Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 3 173 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17.10.2017 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,08 MB 01.11.2017  08:39 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,09 MB 26.09.2017  10:49 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 26.09.2017  10:49 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 26.09.2017  10:49 
3. Svazek 1 příloha - Formulář rekapitulace ceny DOCX 0,01 MB 26.09.2017  10:49 
4. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 26.09.2017  10:49 
5. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,09 MB 26.09.2017  10:49 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 26.09.2017  10:49 
7. Svazek 3 - Smlouva o poskytnuti sluzeb DOC 0,08 MB 26.09.2017  10:49 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky PDF 0,09 MB 02.11.2017  13:22 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.09.2017 10:49:53 Zakázka zveřejněna  
01.11.2017 8:39:09 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
02.11.2017 13:22:30 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
02.11.2017 13:22:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Pavel Mitáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora