Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Komenského, Šternberk snížením energetických ztrát
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 15.05.2013   10:42
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny výplní otvorů a zateplení stropů nad posledním podlaží u dvou pavilonů Mateřské školy Komenského ve Śternberku. Původní dřevěná zdvojená okna a kovové vstupní dveře budou nahrazeny plastovými v obdobných barvách. Pro zateplení stropů na 2. NP bude použita minerální vlna. Skutečný rozsah prací je dle přiloženého výkazu výměr a technické dokumentace.
Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a výkazu výměr včetně všech souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby v případě nutnosti
Předpokládaná hodnota: 3 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.06.2013 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,07 MB 13.06.2013  14:14 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,12 MB 15.05.2013  10:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Pokyny PDF 0,55 MB 15.05.2013  10:44 
2. Svazek 1 - Příloha č.1 DOC 0,04 MB 15.05.2013  10:45 
3. Svazek 1 - Příloha č.2 ZIP 48,36 MB 15.05.2013  10:58 
4. Svazek 1 - Příloha č.3 ZIP 0,15 MB 15.05.2013  11:20 
5. Svazek 1 - Příloha č.4 DOC 0,04 MB 15.05.2013  11:20 
6. Svazek 1 - Příloha č.5 DOC 0,09 MB 15.05.2013  11:21 
7. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,58 MB 15.05.2013  11:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,14 MB 28.05.2013  08:12 
2. Dodatečné informace - příloha č.1 XLS 0,21 MB 28.05.2013  08:13 
3. Dodatečné informace - příloha č.2 XLS 0,21 MB 28.05.2013  08:13 
4. Dodatečné informace - příloha č.3 PDF 0,05 MB 28.05.2013  08:14 
5. Dodatečné informace - příloha č.4 PDF 0,10 MB 28.05.2013  08:14 
6. Dodatečné informace - příloha č.5 PDF 0,07 MB 28.05.2013  08:15 
7. Dodatečné informace - příloha č.6 PDF 0,07 MB 28.05.2013  08:16 
8. Dodatečné informace č.2 PDF 0,11 MB 04.06.2013  14:12 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,08 MB 13.06.2013  14:13 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,10 MB 19.06.2013  12:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VHH THERMONT s.r.o.   25878778 CZ NE 3 189 964,00 CZK  
2.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE    
Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.05.2013 10:42:00 Zakázka zveřejněna  
15.05.2013 10:42:23 Založeno nové řízení Jana Rubošová
15.05.2013 10:42:24 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "15.05.2013" na "31.12.2049 10:00:00" Jana Rubošová
15.05.2013 10:42:24 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.05.2013 09:00:00" na "03.06.2013 10:00:00" Jana Rubošová
15.05.2013 10:43:07 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 10:44:34 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Pokyny", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 10:45:17 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 10:58:06 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 11:20:04 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 11:20:42 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 11:21:05 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Příloha č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 11:21:46 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.05.2013 11:25:21 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "stavební práce" Jana Rubošová
15.05.2013 12:19:31 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jana Rubošová
15.05.2013 12:19:31 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000010" Jana Rubošová
15.05.2013 12:19:31 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.05.2013" na "15.05.2013 12:19:30" Jana Rubošová
28.05.2013 8:12:38 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 8:13:18 Přidání dokumentu "Dodatečné informace - příloha č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 8:13:48 Přidání dokumentu "Dodatečné informace - příloha č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 8:14:19 Přidání dokumentu "Dodatečné informace - příloha č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 8:14:47 Přidání dokumentu "Dodatečné informace - příloha č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 8:15:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace - příloha č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 8:16:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace - příloha č.6", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
04.06.2013 14:12:56 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
05.06.2013 7:18:46 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.05.2013 12:19:30" na "15.05.2013" Jana Rubošová
05.06.2013 7:18:49 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.06.2013 10:00:00" na "10.06.2013 10:00:00" Jana Rubošová
13.06.2013 14:13:57 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
13.06.2013 14:14:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zruení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
18.06.2013 12:34:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Jana Rubošová
18.06.2013 12:34:26 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.05.2013" na "15.05.2013 10:42:00" Jana Rubošová
19.06.2013 11:32:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" Košulič Jiří, Mgr.
19.06.2013 12:30:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
19.06.2013 12:31:41 Přidán nový účastník "IČ="25878778 " Název:"VHH THERMONT s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
19.06.2013 12:38:01 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
25.06.2013 13:59:09 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora