Obec Nedabyle

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Nedabyle

Nedabyle 4, Nedabyle, 37006

IČO: 00245224

Telefon: 387 240 772

E-mail: obecnedabyle@volny.cz,  |   Internetová adresa: http://www.nedabyle.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy č.p. 15 (ZŠ) v Nedabyli vestavba MŠ a půdní vestavba
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.05.2018   15:26
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek a zajištění povinné publicity.
Dle projektové dokumentace bude vytvořen prostor Mateřské školy (MŠ) pro cca 12 dětí v polovině stávajícího přízemí. Pro účely MŠ vznikne šatna dětí, umývárna se záchody, třída s kuchyňkou, ložnice dětí a kabinet učitelů se sociálním zázemím. Pro účely přípravy svačin a výdeje dovezených jídel bude zachován sklad balených potravin. Stávající způsob výdeje obědů pro žáky a učitele Základní školy bude zachován. Součástí úprav přízemí domu bude také rozdělení stávajícího sociálního zázemí pro chlapce na chlapce a dívky. V patře bude, kromě přemístění knihovny do kabinetu, provedena vestavba nového schodiště do podkroví, kde vestavbou vzniknou dvě nové třídy (každá pro cca 20 dětí, kabinet s kuchyňkou pro 5 učitelů), oddělené sociální zázemí pro chlapce a dívky, úklidová komora, WC s předsíňkou pro učitele a technická místnost s plynovým kotlem. Zbytek původní půdy v nárožích domu bude sloužit původnímu účelu.
Původní hmota budovy bude, v severovýchodním rohu u záchodů, doplněna o přístavbu osobního výtahu pro 8 osob s nosností 630 kg, který umožní i přepravu vozíčku ZTP, půdorysného rozměru 2x1,95 m. Výtahová šachta spolu s navazující chodbou v podkroví bude zakryta pultovou střechou navazující na novou pultovou střechu sociálního zázemí a schodiště.
Stavební úpravy jsou podpořeny možností napojení základních inženýrských sítí (splašková kanalizace napojena do kanalizačního řadu ústícího na ČOV, přípojka vody napojena z vodovodního řadu, přípojka NN provedena z kabelového rozvodu, plyn napojen na STL rozvod). Vytápění nových prostor (podkroví) bude umožněno novým plynovým kotlem v podkroví napojeným ze stávajícího rozvodu v suterénu.
Stávající vjezd a vstup z komunikace na východní straně budou zachovány.
Stavební úpravy nevyžadují nové připojení na sítě ani nový vjezd či vstup.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 10 078 635,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.05.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,43 MB 09.05.2018  15:26 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha 1.1 Krycí list nabídky DOCX 0,01 MB 09.05.2018  15:26 
2. Příloha 2.1 Čestné prohlášení dodavatele o splnění způsobilosti a kvalifikace DOCX 0,02 MB 09.05.2018  15:26 
3. Příloha 3.1 Čestné prohlášení o poddodavatelích DOCX 0,01 MB 09.05.2018  15:26 
4. Příloha 4.1 Návrh Smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 09.05.2018  15:26 
5. Příloha 5.1 Projektová dokumentace, slepý položkový rozpočet ZIP 9,71 MB 09.05.2018  15:26 
6. Zadávací dokumentace PDF 1,87 MB 09.05.2018  15:26 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,14 MB 16.05.2018  15:40 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,12 MB 18.05.2018  09:36 
3. Dodatečné informace č.3 PDF 0,50 MB 22.05.2018  15:04 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,36 MB 06.06.2018  15:28 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,54 MB 14.08.2018  09:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,01 MB 02.07.2018  16:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   AUBÖCK s.r.o.   26089785 CZ NE 12 976 228,00 CZK 15 701 236,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
09.05.2018 15:26:39 Zakázka zveřejněna  
16.05.2018 15:40:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Michaela Vrábková
18.05.2018 9:36:47 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Michaela Vrábková
22.05.2018 15:04:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Michaela Vrábková
06.06.2018 15:28:43 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Michaela Vrábková
02.07.2018 16:04:04 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Michaela Vrábková
02.07.2018 16:06:13 Přidán nový účastník "IČ="26089785 " Název:"AUBÖCK s.r.o." Vítěz="Ano"" Michaela Vrábková
14.08.2018 9:23:11 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Michaela Vrábková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora