Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Vavrečkova 7040, Zlín, 76001

IČO: 00089982

Telefon: 573 032 301

E-mail: info@muzeum-zlin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.muzeum-zlin.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Petr Tkadlčík

tel.: 573032301

e-mail: petr.tkadlcik@muzeum-zlin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Muzeum JV Moravy ve Zlíně – úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.11.2017   11:17
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení prací na akci – „Muzeum JV Moravy ve Zlíně – úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice“.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo a příloze č. 5 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace a výkaz výměr.

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace jednostupňová včetně výkazu výměr „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – konzervátorské pracoviště a depozitář“ zpracovaná 04/2017 společností Petr Lichnovský, architektonická kancelář s.r.o., Suvorovova 3, Ostrava Zábřeh, a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 705 920,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.11.2017 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.11.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 703 684,33 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 851 458,04 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 703 684,33 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 851 458,04 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,39 MB 15.11.2017  11:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   MNO spol. s r.o.   60709677 CZ NE 703 684,33 CZK 851 458,04 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 703 684,33 CZK   851 458,04 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.11.2017 11:17:51 Zakázka zveřejněna  
12.01.2018 11:22:50 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "703684.33" Ing. Petr Tkadlčík
12.01.2018 11:22:50 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "851458.04" Ing. Petr Tkadlčík
12.01.2018 11:23:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Petr Tkadlčík

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora