Obec Bouzov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Bouzov

Bouzov 2, Bouzov, 78325

IČO: 00298719

Telefon: 585 346 207

E-mail: obec.bouzov@volny.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-bouzov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

A.Z.A.P. spol. s r.o., Mišákova 468/41, Olomouc, 77900

tel.:

e-mail: rampouchazap@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Bouzov – kanalizace a ČOV
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 13.09.2018   09:18
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je Stavbou je výstavba infrastrukturní inženýrské sítě – kanalizační stokové sítě v zájmovém území, na kterou bude navazovat nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1800 EO. Stavba je vodním dílem. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření díla.
Předpokládaná hodnota: 163 756 356,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.02.2019 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,12 MB 13.09.2018  13:33 
2. Aktualizovaná Výzva k podání nabídek 19112018 PDF 0,12 MB 19.11.2018  12:24 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,27 MB 13.09.2018  09:18 
2. Seznam strojů a zařízení technické specifikace PDF 7,10 MB 13.09.2018  13:37 
3. Obchodní podmínky 04022019 PDF 0,34 MB 04.02.2019  14:22 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD 19092018 PDF 0,12 MB 19.09.2018  09:52 
2. Vysvětlení ZD 04102018 PDF 0,27 MB 04.10.2018  09:37 
3. Vysvětlení ZD 08102018 PDF 0,34 MB 08.10.2018  13:23 
4. Vysvětlení ZD 19112018 PDF 0,15 MB 19.11.2018  12:25 
5. Vysvětlení ZD 22112018 PDF 0,15 MB 22.11.2018  10:18 
6. Příloha k Vysvětlení ZD 22112018 PDF 0,35 MB 22.11.2018  10:19 
7. Vysvětlení ZD 26112018 PDF 0,20 MB 26.11.2018  10:00 
8. Vysvětlení ZD 28112018 PDF 0,13 MB 28.11.2018  14:29 
9. Vysvětlení ZD 29112018 PDF 0,21 MB 29.11.2018  12:21 
10. Vysvětlení ZD 05122018 PDF 0,20 MB 05.12.2018  14:12 
11. Vysvětlení ZD 14122018 PDF 0,20 MB 14.12.2018  09:32 
12. Vysvětlení ZD 20122018 PDF 1,65 MB 20.12.2018  14:53 
13. Vysvětlení ZD 09012019 PDF 0,09 MB 09.01.2019  12:57 
14. Vysvětlení ZD 04022019 PDF 0,30 MB 04.02.2019  14:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 24.04.2019  14:39 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
13.09.2018 9:18:52 Zakázka zveřejněna  
13.09.2018 13:33:53 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
13.09.2018 13:34:05 Odstranění dokumentu "Výzva k podání nabídky - Výzva k podání nabídky" Pavel Augustin
13.09.2018 13:37:10 Přidání dokumentu "Seznam strojů a zařízení technické specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
19.09.2018 9:52:05 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 19092018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
04.10.2018 9:37:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 04102018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
08.10.2018 13:23:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 08102018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
19.11.2018 12:22:33 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.11.2018 13:00:00" na "05.12.2018 10:00:00" Pavel Augustin
19.11.2018 12:24:11 Přidání dokumentu "Aktualizovaná Výzva k podání nabídek 19112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
19.11.2018 12:25:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 19112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
22.11.2018 10:18:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 22112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
22.11.2018 10:19:38 Přidání dokumentu "Příloha k Vysvětlení ZD 22112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
26.11.2018 10:00:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 26112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
28.11.2018 14:28:39 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.12.2018 10:00:00" na "12.12.2018 10:00:00" Pavel Augustin
28.11.2018 14:29:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 28112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
29.11.2018 12:21:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 29112018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
05.12.2018 14:11:10 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.12.2018 10:00:00" na "04.01.2019 10:00:00" Pavel Augustin
05.12.2018 14:12:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 05122018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
14.12.2018 9:28:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.01.2019 10:00:00" na "11.01.2019 10:00:00" Pavel Augustin
14.12.2018 9:32:40 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 14122018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
14.12.2018 9:33:29 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky 14122018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
14.12.2018 9:33:46 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky" Pavel Augustin
20.12.2018 14:53:48 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 20122018", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
09.01.2019 12:57:42 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 09012019", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
09.01.2019 12:58:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.01.2019 10:00:00" na "15.02.2019 10:00:00" Pavel Augustin
09.01.2019 12:58:06 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "12.10.2018 11:00:00" na "nezadáno" Pavel Augustin
04.02.2019 14:21:11 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky 14122018" Pavel Augustin
04.02.2019 14:22:59 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky 04022019", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
04.02.2019 14:23:56 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 04022019", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
04.02.2019 14:24:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.02.2019 10:00:00" na "21.02.2019 10:00:00" Pavel Augustin
24.04.2019 14:39:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Augustin
29.04.2019 15:14:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora