Vodárenské sdružení Bechyňsko

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vodárenské sdružení Bechyňsko

Parkány 548, Bechyně, 39165

IČO: 65972104

Telefon: 381 211 345

E-mail: posta@vs.bechynsko.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vs.bechynsko.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, České Budějovice, 37001

Ing. Kamil Rucký

tel.: +420702058505

e-mail: vr@czvoda.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sudoměřice – úpravna vody VS Bechyňsko
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
525491 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.10.2015   08:11
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je doplnění technologického vystrojení stávající sběrné studny a úpravny vody včetně navazujících stavebních úprav a úpravy elektroinstalace. Kapacita úpravny vody je navržena na max. 10 l/s.
Předpokládaná hodnota: 1 906 703,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 11. 2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.01.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 571 910,89 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 902 012,18 CZK
Datum ukončení plnění: 28.10.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 571 910,89 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 902 012,18 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,67 MB 30.10.2015  08:11 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - návrh PDF 0,54 MB 30.10.2015  08:11 
2. Krycí list nabídky PDF 0,43 MB 30.10.2015  08:11 
3. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti PDF 0,41 MB 30.10.2015  08:11 
4. Seznam subdodavatelů uchazeče o veřejnou zakázku PDF 0,41 MB 30.10.2015  08:11 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle §§ 2-7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. PDF 0,52 MB 30.10.2015  08:11 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,57 MB 21.01.2016  15:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,07 MB 21.01.2016  14:56 
2. Smlouva o dílo - dodatek č.1 PDF 0,08 MB 19.07.2016  15:30 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů uchazeče o veřejnou zakázku PDF 0,27 MB 30.01.2017  17:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VODASERVIS s.r.o.   26277841 CZ NE 1 571 910,89 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 1 571 910,89 CZK   1 902 012,18 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ISATS Ing. Prašnička s.r.o. 28115856    Česká republika
it&t s.r.o. 25422731    Česká republika
Jiří Fábera 60845571    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
30. 10. 2015 8:11:28 Zakázka zveřejněna  
21. 1. 2016 14:56:01 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
21. 1. 2016 14:56:02 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "30.10.2015 08:11:27" na "30.10.2015 08:11:28" Ing. Zdenka Sosnová
21. 1. 2016 14:57:43 Přidán nový účastník "IČ="26277841 " Název:"VODASERVIS s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Zdenka Sosnová
21. 1. 2016 14:59:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1571910.89" Ing. Zdenka Sosnová
21. 1. 2016 14:59:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1902012.18" Ing. Zdenka Sosnová
21. 1. 2016 15:01:35 Přidán nový účastník "IČ="28115856 " Název:"ISATS Ing. Prašnička s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zdenka Sosnová
21. 1. 2016 15:09:55 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
19. 7. 2016 15:30:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
30. 1. 2017 17:29:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Zdenka Sosnová
30. 1. 2017 17:30:12 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1571910.89" Ing. Zdenka Sosnová
30. 1. 2017 17:30:12 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1902012.18" Ing. Zdenka Sosnová
30. 1. 2017 17:31:47 Přidán nový účastník "IČ="25422731 " Název:"it&t s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zdenka Sosnová
30. 1. 2017 17:32:21 Přidán nový účastník "IČ="60845571 " Název:"Jiří Fábera" Vítěz="Ne"" Ing. Zdenka Sosnová
30. 1. 2017 17:33:21 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů uchazeče o veřejnou zakázku", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
11. 6. 2018 8:19:47 Editace účastníka řízení změna "Název Subdodavatel" z hodnoty "Jiří Fábera" na "Jiří Fábera" RTS

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora