Vodárenské sdružení Bechyňsko

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vodárenské sdružení Bechyňsko

Parkány 548, Bechyně, 39165

IČO: 65972104

Telefon: 381 211 345

E-mail: posta@vs.bechynsko.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vs.bechynsko.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, České Budějovice, 37001

Ing. Kamil Rucký

tel.: +420702058505

e-mail: vr@czvoda.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sudoměřice – úpravna vody VS Bechyňsko
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
520386 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 18.08.2015   07:31
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je doplnění technologického vystrojení stávající sběrné studny a úpravny vody včetně navazujících stavebních úprav a úpravy elektroinstalace. Kapacita úpravny vody je navržena na max. 10 l/s.
Předpokládaná hodnota: 1 906 703,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 10. 2015 10:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,68 MB 23.09.2015  11:11 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - návrh PDF 0,55 MB 23.09.2015  11:12 
2. Krycí list nabídky PDF 0,44 MB 23.09.2015  11:12 
3. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti PDF 0,42 MB 23.09.2015  11:13 
4. Seznam subdodavatelů uchazeče o veřejnou zakázku PDF 0,42 MB 23.09.2015  11:14 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. PDF 0,44 MB 18.08.2015  07:31 
2. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle §§ 2-7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. PDF 0,53 MB 23.09.2015  11:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,54 MB 23.10.2015  12:56 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 8. 2015 7:31:00 Zakázka zveřejněna  
18. 8. 2015 7:31:49 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Zdenka Sosnová
18. 8. 2015 7:31:49 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000001" Ing. Zdenka Sosnová
18. 8. 2015 7:31:49 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.08.2015" na "18.08.2015 07:31:48" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:09:10 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky je doplnění technologického vystrojení stávající sběrné studny a úpravny vody včetně navazujících stavebních úprav a úpravy elektroinstalace. Kapacita úpravny vody je navržena na max. 10 l/s." na "Předmětem veřejné zakázky je doplnění technologického vystrojení stávající sběrné studny a úpravny vody včetně navazujících stavebních úprav a úpravy elektroinstalace. Kapacita úpravny vody je navržena na max. 10 l/s." Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:09:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.08.2015 07:31:48" na "18.08.2015 07:31:00" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:10:24 Přidání dokumentu "Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle §§ 2-7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:11:40 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:12:20 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - návrh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:12:47 Přidání dokumentu "Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:13:13 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 9. 2015 11:14:21 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů uchazeče o veřejnou zakázku", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 10. 2015 12:56:50 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdenka Sosnová
23. 10. 2015 13:31:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Zdenka Sosnová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora