Obec Kostelní Radouň

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Kostelní Radouň

Kostelní Radouň 49, Kostelní Radouň, 37842

IČO: 00477028

Telefon: 384 391 460

E-mail: ou@kostelniradoun.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kostelniradoun.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

TAREKA s. r. o., Palackého 351, Tábor, 39001

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava části vodovodního řádu - Obec Kostelní Radouň
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.09.2012   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění zakázky je proveení opravy vodovodního řadu v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr.
Předpokládaná hodnota: 3 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2012 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 205 019,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 846 023,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.05.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 204 362,59 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 846 479,29 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,57 MB 14.09.2012  00:00 
2. Dodatečné informace PDF 0,07 MB 18.09.2012  13:16 
3. Návrh smlouvy o dílo PDF 0,08 MB 18.09.2012  13:17 
4. Krycí list PDF 0,06 MB 18.09.2012  13:17 
5. Prohlášení uchazeče (vzor) PDF 0,09 MB 18.09.2012  13:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,19 MB 08.11.2012  15:10 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,44 MB 25.10.2012  12:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 3 249 637,00 CZK  
2.   DAICH spol. s.r.o.   42407559 CZ NE 3 291 737,00 CZK  
3.   VHS - Vodohospodářské stavby, spo. s.r.o.   14499924 CZ NE 3 374 089,00 CZK  
4.   Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.   26061015 CZ NE 3 205 019,00 CZK ANO
5.   Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.   26071584 CZ NE 3 417 925,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2012 2 177 942,57 CZK   2 613 531,09 CZK  
2013 1 026 420,02 CZK   1 232 948,20 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14. 9. 2012 Zakázka zveřejněna  
18. 9. 2012 13:16:37 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří , Mgr.
18. 9. 2012 13:17:12 Přidání dokumentu "Návrh smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří , Mgr.
18. 9. 2012 13:17:23 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří , Mgr.
18. 9. 2012 13:18:23 Přidání dokumentu "Prohlášení uchazeče (vzor)", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří , Mgr.
25. 10. 2012 12:26:16 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
25. 10. 2012 12:28:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3205019.00" Noglá Kateřina
25. 10. 2012 12:28:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3846023.00" Noglá Kateřina
8. 11. 2012 15:10:22 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
27. 3. 2013 13:47:32 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2177942.57" Kateřina Noglá
27. 3. 2013 13:47:32 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2613531.09" Kateřina Noglá
25. 6. 2013 9:18:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2177942.57" na "3204362.59" Kateřina Noglá
25. 6. 2013 9:18:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2613531.09" na "3846479.29" Kateřina Noglá
25. 6. 2013 9:18:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Noglá

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora