Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: podatelna@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Veveří 111, Brno, 61600

Radomír Věntus

tel.: +420 777 481 926

e-mail: radomir.ventus@vyberove-rizeni.info


Detail zakázky

Název zakázky: Rozvoj přírodovědného a technického-praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany – stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.07.2018   15:39
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu základní školy Koryčany, Masarykova 161. V rámci stavebních úprav budou z prostoru tělocvičny (rozčleněného novým stropem na dvě podlaží) vytvořeny odborné učebny (dílna dřevo/kovo, cvičný byt – pracovní činnosti pro život v domácnosti a rukodělných činnosti řemeslné – praktické povahy). Ze stávající školní dílny bude vytvořena multimediální učebna, stávající učebna chemie a fyziky bude modernizována na učebnu přírodních věd (F, CH, Př) – zvětšení prostoru a rozšíření o podmínky pro výuku přírodopisu.
Předpokládaná hodnota: 11 823 130,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 600 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 826 000,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 2,18 MB 16.07.2018  15:39 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,98 MB 16.07.2018  15:39 
2. Příloha č. 1 ZD - Projektová dokumentace ZIP 15,97 MB 16.07.2018  15:39 
3. Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,10 MB 16.07.2018  15:39 
4. Příloha č. 3 ZD - ČP o splnění kvalifikace DOCX 0,09 MB 16.07.2018  15:39 
5. Příloha č. 4 ZD - Závazný vzor smlouvy DOCX 0,11 MB 16.07.2018  15:39 
6. Příloha č. 5 ZD - ČP o poddodavatelích DOC 0,10 MB 16.07.2018  15:39 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,30 MB 25.07.2018  12:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ZIP 1,53 MB 31.08.2018  14:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,40 MB 04.10.2018  13:24 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 9,51 MB 27.09.2018  08:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Kala, spol. s r.o.   25517899 CZ NE 11 199 113,00 CZK 13 550 927,00 CZK  
2.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.   26285363 CZ NE 10 600 000,00 CZK 12 826 000,00 CZK ANO
3.   TEMINI Stav s.r.o.   03987752 CZ NE 10 978 055,80 CZK 13 283 447,52 CZK  
4.   ZESS, a.s.   15547906 CZ NE 10 887 232,00 CZK 13 173 550,70 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
16. 7. 2018 15:39:38 Zakázka zveřejněna  
25. 7. 2018 12:55:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
31. 8. 2018 14:12:43 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:50:07 Přidán nový účastník "IČ="25517899 " Název:"Kala, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:51:31 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:53:17 Přidán nový účastník "IČ="03987752 " Název:"TEMINI Stav s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:55:14 Přidán nový účastník "IČ="15547906 " Název:"ZESS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:57:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10600000.00" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:57:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "12826000.00" Ing. Zuzana Klemová
27. 9. 2018 8:58:35 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
4. 10. 2018 13:24:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora