Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: podatelna@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

IWWAL consulting, s.r.o., Na Sádkách 1935/1, Kroměříž, 76701

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Výměna kotlů v bytových domech ve městě Koryčany
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.11.2017   09:47
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 29. 11. 2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.02.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná výzva - Výměna kotlů v bytových domech ve městě Koryčany PDF 2,53 MB 09.11.2017  09:47 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD Koryčany - Výměna kotlů v bytových domech ve městě Koryčany PDF 5,29 MB 09.11.2017  09:47 
2. Příloha č. 1 Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 09.11.2017  09:47 
3. Příloha č. 2 Projektová dokumentace RAR 9,76 MB 09.11.2017  09:47 
4. Příloha č. 3 Slepý položkový rozpočet XLS 0,03 MB 09.11.2017  09:47 
5. Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění způsobilosti DOC 0,05 MB 09.11.2017  09:47 
6. Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,05 MB 09.11.2017  09:47 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24.11.2017 PDF 0,07 MB 24.11.2017  09:47 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY PDF 0,05 MB 21.12.2017  08:50 
2. Oznámení O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY PDF 0,12 MB 21.12.2017  08:51 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,12 MB 06.02.2018  09:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo včetně přílohy č. 2 (rozpočet díla) PDF 1,02 MB 06.02.2018  09:07 
2. Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace RAR 9,76 MB 06.02.2018  09:10 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky DOCX 0,02 MB 02.05.2018  10:02 

Plnění VZ






Historie zakázky

Datum Popis Autor
9. 11. 2017 9:47:21 Zakázka zveřejněna  
24. 11. 2017 9:47:54 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23.11.2017", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
21. 12. 2017 8:50:18 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
21. 12. 2017 8:51:20 Přidání dokumentu "Oznámení O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
6. 2. 2018 9:07:27 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
6. 2. 2018 9:10:02 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
6. 2. 2018 9:18:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
2. 5. 2018 10:02:15 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora