Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: mesto@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín, 76001

Mgr. Ondrej Mičuda

tel.: +420 603 171 857

e-mail: verejne-zakazky@rravm.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pořízení hlásného a varovného systému obcí povodí Kyjovky
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
376977 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 19.12.2013   21:40
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vybudování systému včasného varování v ochraně před povodněmi pro město Koryčany a obce Snovídky, Nemotice a Mouchnice, které společně tvoří jednu uvažovanou záplavovou oblast, aby se zabezpečilo včasné varování obyvatel v této oblasti při nebezpečí nových povodní. V rámci zakázky dojde k vybudování řídícího pracoviště, instalace venkovních bezdrátových přijímačů a vodočetné latě ve všech obcích, ultrazvukového hladinoměru, srážkoměru s řídící jednotkou napojenou jak přes GSM sítě, tak pomocí obousměrného radiového signálu ve vybraných obcích. Detailnější popis realizace zakázky a podmínky její realizace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a dle její příloh (včetně technické specifikace), které tvoří její nedílnou přílohu.
Předpokládaná hodnota: 6 233 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2014 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 598 756,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 774 495,00 CZK
Datum ukončení plnění: 05.11.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 598 756,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 774 494,80 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,18 MB 19.12.2013  21:44 
2. Krycí list DOC 0,09 MB 19.12.2013  21:44 
3. Obchodní podmínky DOC 0,16 MB 19.12.2013  21:44 
4. Technická specifikace DOC 0,10 MB 19.12.2013  21:45 
5. Položkový rozpočet XLS 0,07 MB 19.12.2013  21:46 
6. Požadavky zadavatele na prokázání splnění technických požadavků XLS 0,03 MB 19.12.2013  21:47 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,45 MB 30.01.2014  19:24 
2. Dodatečné informace 2 PDF 0,47 MB 12.02.2014  16:34 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,09 MB 19.12.2013  21:50 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,66 MB 14.03.2014  11:36 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,48 MB 14.03.2014  11:27 
2. Smlouva o dílo - Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla PDF 3,01 MB 14.03.2014  11:31 
3. Smlouva o dílo - Příloha č. 2 - Rozpočet PDF 3,41 MB 14.03.2014  11:33 
4. Dodatek č. 1 PDF 0,53 MB 20.02.2015  08:04 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečné ceny PDF 0,22 MB 20.02.2015  08:41 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,30 MB 25.02.2015  13:51 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   TELMO, spol. s r.o.   47307781 CZ NE 5 949 757,00 CZK  
2.   Colsys s.r.o.   14799634 CZ NE 5 598 756,00 CZK ANO
3.   MASTER IT Technologies, a.s.   27851931 CZ NE 6 232 588,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 5 598 756,00 CZK   6 774 494,80 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
PWS Plus s.r.o. 28305795    Česká republika
VPKOM Group s.r.o. 29130476    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
19. 12. 2013 21:40:00 Zakázka zveřejněna  
19. 12. 2013 21:44:00 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:44:35 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:44:59 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:45:24 Přidání dokumentu "Technická specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:46:05 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:47:59 Přidání dokumentu "Požadavky zadavatele na prokázání splnění technických požadavků", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:49:02 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:49:02 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000007" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:49:02 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.12.2013" na "19.12.2013 21:49:01" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:49:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.12.2013 21:49:01" na "19.12.2013" Mgr. Ondrej Mičuda
19. 12. 2013 21:50:59 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
30. 1. 2014 19:24:38 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
12. 2. 2014 16:34:48 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:27:35 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:27:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.12.2013" na "19.12.2013 21:40:00" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:31:31 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:33:37 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Příloha č. 2 - Rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:36:29 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:37:49 Přidán nový účastník "IČ="14799634 " Název:"Colsys s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:38:58 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5598756.00" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:38:58 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6774495.00" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:40:38 Přidán nový účastník "IČ="27851931 " Název:"MASTER IT Technologies, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:41:08 Přidán nový účastník "IČ="47307781 " Název:"TELMO, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:41:32 Odstranění účastníka řízení "IČ="14799634 " Název:"Colsys s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ondrej Mičuda
14. 3. 2014 11:42:25 Přidán nový účastník "IČ="14799634 " Název:"Colsys s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ondrej Mičuda
20. 2. 2015 7:58:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5598756.00" Ing. Eva Marečková
20. 2. 2015 7:58:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6774494.80" Ing. Eva Marečková
20. 2. 2015 8:00:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Eva Marečková
20. 2. 2015 8:04:38 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Marečková
20. 2. 2015 8:41:19 Přidání dokumentu "Výše skutečné ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Marečková
25. 2. 2015 13:51:37 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Marečková
25. 2. 2015 13:52:51 Přidán nový účastník "IČ="28305795 " Název:"PWS Plus s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Eva Marečková
25. 2. 2015 13:53:18 Přidán nový účastník "IČ="29130476 " Název:"VPKOM Group s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Eva Marečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora