Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: mesto@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

WebSport a Consulting service s. r. o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, 68001

Martin Budiš

tel.: 515538820

e-mail: info@wscs.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Koryčany – Cisternová automobilová stříkačka
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.06.2019   22:52
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby SDH Koryčany. CAS musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), dále musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění ve znění vyhlášky č. 200/2012 Sb., které byly schváleny ze strany MV GŘ HZS ČR a požadavky uvedené v technických podmínkách.
Předpokládaná hodnota: 5 785 124,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 186 100,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 485 181,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.03.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 6 186 100,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 7 485 181,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,50 MB 06.06.2019  22:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,55 MB 06.06.2019  22:52 
2. Krycí list DOC 0,06 MB 06.06.2019  22:52 
3. Seznam poddodavatelů DOC 0,05 MB 06.06.2019  22:52 
4. Technická specifikace PDF 3,87 MB 06.06.2019  22:52 
5. Návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 06.06.2019  22:52 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD - 14.6.2018 PDF 0,45 MB 14.06.2019  18:25 
2. Vysvětlení ZD - 26.6.2019 PDF 0,44 MB 26.06.2019  20:36 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,18 MB 17.07.2019  12:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,47 MB 16.09.2019  08:58 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 6,84 MB 12.09.2019  08:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   WISS CZECH, s.r.o.   29305934 CZ NE 6 186 100,00 CZK 7 485 181,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 6 186 100,00 CZK   7 485 181,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
6. 6. 2019 22:52:07 Zakázka zveřejněna  
14. 6. 2019 18:25:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - 14.6.2018", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
25. 6. 2019 13:42:05 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.06.2019 10:00:00" na "03.07.2019 10:00:00" Ing. Zuzana Klemová
26. 6. 2019 20:36:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - 26.6.2019", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
17. 7. 2019 12:33:38 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
12. 9. 2019 8:59:37 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
12. 9. 2019 9:02:14 Přidán nový účastník "IČ="29305934 " Název:"WISS CZECH, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 8:58:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 9:01:17 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6186100.00" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 9:01:17 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7485181.00" Ing. Zuzana Klemová
17. 2. 2021 13:11:56 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "6186100.00" Jaroslav Šmarhák
17. 2. 2021 13:11:56 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "7485181.00" Jaroslav Šmarhák
17. 2. 2021 13:12:16 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jaroslav Šmarhák

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora