Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: mesto@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Helena Rozehnalová, Seloutky 55, Seloutky, 79804

Helena Rozehnalová

tel.: 773929529

e-mail: rozehnalova.helena@gmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce budovy
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 03.06.2019   21:18
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy.
Předpokládaná hodnota: 15 297 710,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2019 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.09.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 14 639 337,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 100 742,14 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 265 853,46 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. příloha 1 DOCX 0,02 MB 03.06.2019  21:18 
2. příloha 2 projektová dokumentace RAR 6,93 MB 03.06.2019  21:18 
3. příloha 3 DOCX 0,02 MB 03.06.2019  21:18 
4. příloha 5 výkaz výměr XLSX 0,90 MB 03.06.2019  21:18 
5. výzva + ZD PDF 0,37 MB 03.06.2019  21:18 
6. příloha 4 návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 03.06.2019  21:18 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. změna zad. podm. č. 1 PDF 0,24 MB 11.06.2019  13:57 
2. opravená PD, příloha č. 2 ZIP 59,50 MB 11.06.2019  13:58 
3. opravený výkaz výměr, příloha č. 5 XLSX 0,94 MB 11.06.2019  13:59 
4. příloha č. 2 opravený návrh smlouvy DOCX 0,04 MB 11.06.2019  13:59 
5. Vysvětlení ZP č. 2 PDF 0,17 MB 12.06.2019  11:22 
6. Vysvětlení ZP č. 3 PDF 0,18 MB 17.06.2019  08:51 
7. Vysvětlení a změna ZP č. 4 PDF 0,18 MB 24.06.2019  14:06 
8. aktualizovaný výkaz výměr XLSX 0,94 MB 24.06.2019  14:07 
9. Vysvětlení a změna č. 5 PDF 0,18 MB 02.07.2019  15:44 
10. výkaz výměr XLSX 0,98 MB 02.07.2019  15:45 
11. vysvětlení a změna č. 6 PDF 0,15 MB 19.07.2019  09:43 
12. vysvětlení a měna č. 7 PDF 0,10 MB 23.07.2019  20:33 
13. opravený výkaz výměr , změna č. 7 XLSX 0,98 MB 23.07.2019  20:34 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení výsledku PDF 0,12 MB 05.08.2019  13:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 16.09.2019  10:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo + příloha č.2 PDF 0,81 MB 16.09.2019  10:39 
2. příloha č.3 a 4 SoD PDF 3,20 MB 16.09.2019  10:40 
3. Příloha č. 1 SoD projekt RAR 6,93 MB 16.09.2019  10:41 
4. Dodatek č. 1 Smlouvy PDF 4,23 MB 09.10.2020  10:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   1. VASTO spol. s r.o.   41084900 CZ NE 14 967 582,00 CZK    
2.   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   46346171 CZ NE 15 865 908,34 CZK    
3.   Rovina stavební a.s.   45193096 CZ NE 16 369 636,00 CZK    
4.   Navláčil stavební firma, s.r.o.   25301144 CZ NE 16 732 391,61 CZK    
5.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 16 732 391,61 CZK    
6.   Kala, spol. s r.o.   25517899 CZ NE 14 639 337,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 1 100 742,14 CZK   1 265 853,46 CZK  



Historie zakázky

Datum Popis Autor
3. 6. 2019 21:18:25 Zakázka zveřejněna  
3. 6. 2019 21:18:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.06.2019 21:18:24" na "03.06.2019 21:18:25" Ing. Zuzana Klemová
11. 6. 2019 13:57:07 Přidání dokumentu "změna zad. podm. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
11. 6. 2019 13:58:43 Přidání dokumentu "opravená PD, příloha č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
11. 6. 2019 13:59:29 Přidání dokumentu "opravený výkaz výměr, příloha č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
11. 6. 2019 13:59:54 Přidání dokumentu "příloha č. 2 opravený návrh smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
11. 6. 2019 14:00:11 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.06.2019 09:00:00" na "28.06.2019 09:00:00" Ing. Zuzana Klemová
12. 6. 2019 11:22:53 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZP č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
17. 6. 2019 8:51:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZP č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
24. 6. 2019 14:06:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení a změna ZP č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
24. 6. 2019 14:07:11 Přidání dokumentu "aktualizovaný výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
2. 7. 2019 15:44:47 Přidání dokumentu "Vysvětlení a změna č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
2. 7. 2019 15:45:13 Přidání dokumentu "výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
2. 7. 2019 15:45:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "28.06.2019 09:00:00" na "23.07.2019 09:00:00" Ing. Zuzana Klemová
19. 7. 2019 9:43:16 Přidání dokumentu "vysvětlení a změna č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
19. 7. 2019 9:44:29 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.07.2019 09:00:00" na "31.07.2019 09:00:00" Ing. Zuzana Klemová
23. 7. 2019 20:33:44 Přidání dokumentu "vysvětlení a měna č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
23. 7. 2019 20:34:15 Přidání dokumentu "opravený výkaz výměr , změna č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
5. 8. 2019 13:00:55 Přidání dokumentu "oznámení výsledku", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:02:45 Přidán nový účastník "IČ="41084900 " Název:"1. VASTO spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:04:37 Přidán nový účastník "IČ="46346171 " Název:"STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:05:33 Přidán nový účastník "IČ="45193096 " Název:"Rovina stavební a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:06:30 Přidán nový účastník "IČ="25301144 " Název:"Navláčil stavební firma, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:07:23 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:08:24 Přidán nový účastník "IČ="25517899 " Název:"Kala, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:08:39 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Zuzana Klemová
19. 8. 2019 14:09:15 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.07.2019 09:00:00" na "02.08.2019 09:00:00" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 10:11:33 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 10:39:39 Přidání dokumentu "smlouva o dílo + příloha č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 10:40:14 Přidání dokumentu "příloha č.3 a 4 SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 10:41:38 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 SoD projekt", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
16. 9. 2019 10:43:12 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "14639337.00" Ing. Zuzana Klemová
27. 3. 2020 10:35:40 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1100742.14" Ing. Zuzana Klemová
27. 3. 2020 10:35:40 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1265853.46" Ing. Zuzana Klemová
9. 10. 2020 10:26:19 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 Smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora