Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: mesto@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: IT a související vybavení
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 14.05.2019   11:30
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro potřeby školy a to konkrétně IT a souvisejícího vybavení v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj přírodovědného a technického - praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004328, v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen jako „Program“) a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací (zejména technickou specifikací).
Předpokládaná hodnota: 1 700 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31. 5. 2019 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.08.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,44 MB 14.05.2019  11:30 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD VR 4 - Pořízení IT a souvisejícího vybavení ZJPŘ PDF 0,32 MB 14.05.2019  11:30 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Technická specifikace - IT a související vybavení_změna_2404 XLS 0,10 MB 14.05.2019  11:30 
2. Příloha č. 2 Krycí list nabídky DOCX 0,08 MB 14.05.2019  11:30 
3. Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů DOCX 0,09 MB 14.05.2019  11:30 
4. Příloha č. 4 Návrh smlouvy na dodávky část 4 IT a související vybavení DOC 0,10 MB 14.05.2019  11:30 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,56 MB 21.06.2019  16:44 
2. ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK PDF 8,08 MB 21.06.2019  16:46 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,34 MB 17.08.2019  23:59 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva IT a související vybavení PDF 2,24 MB 05.08.2019  15:04 
2. Kupní smlouva IT a související vybavení včetně příloha anonimizovaná PDF 3,75 MB 03.03.2020  15:15 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
14. 5. 2019 11:30:53 Zakázka zveřejněna  
21. 6. 2019 16:44:50 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
21. 6. 2019 16:46:28 Přidání dokumentu "ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
5. 8. 2019 15:04:38 Přidání dokumentu "Kupní smlouva IT a související vybavení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
17. 8. 2019 23:59:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
3. 3. 2020 15:15:45 Přidání dokumentu "Kupní smlouva IT a související vybavení včetně příloha anonimizovaná", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
14. 4. 2020 14:10:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Jaroslav Šmarhák
14. 4. 2020 14:35:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" Košulič Jiří, Mgr.

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora