Město Koryčany

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Koryčany

Náměstí 401, Koryčany, 76805

IČO: 00287334

Telefon: +420 573 500 999

E-mail: mesto@korycany.cz,  |   Internetová adresa: http://www.korycany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Pražská 483, Písek, 39701

Mgr

tel.:

e-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info


Detail zakázky

Název zakázky: POŘÍZENÍ NÁBYTKU PRO ŠKOLU
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 25.04.2019   22:50
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro potřeby školy a to konkrétně nábytku v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj přírodovědného a technického - praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004328, v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen jako „Program“) a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací (zejména technickou specifikací).
Předpokládaná hodnota: 4 450 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 5. 2019 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,73 MB 25.04.2019  22:50 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD PDF 0,47 MB 25.04.2019  22:50 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Technická specifikace - Nábytek pro školu XLS 0,13 MB 25.04.2019  22:50 
2. Příloha č. 2 Krycí list nabídky DOCX 0,08 MB 25.04.2019  22:50 
3. Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů DOCX 0,09 MB 25.04.2019  22:50 
4. Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy na dodávky DOC 0,10 MB 25.04.2019  22:50 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DODATEČNÁ INFORMACE Č 1 PDF 0,52 MB 08.05.2019  22:18 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,54 MB 05.06.2019  15:22 
2. Zpráva o hodnocení nabídek PDF 1,82 MB 05.06.2019  15:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,34 MB 28.08.2019  14:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva nábytek PDF 2,28 MB 13.08.2019  19:41 
2. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě PDF 0,50 MB 28.08.2019  14:17 
3. Příloha smlouvy ZIP 6,46 MB 14.02.2020  14:56 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
25. 4. 2019 22:50:46 Zakázka zveřejněna  
8. 5. 2019 22:18:45 Přidání dokumentu "DODATEČNÁ INFORMACE Č 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
5. 6. 2019 15:22:48 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
5. 6. 2019 15:23:54 Přidání dokumentu "Zpráva o hodnocení nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
13. 8. 2019 19:41:50 Přidání dokumentu "Kupní smlouva nábytek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
28. 8. 2019 14:08:45 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
28. 8. 2019 14:17:41 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová
14. 2. 2020 14:56:06 Přidání dokumentu "Příloha smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Klemová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora