MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZŠ Tusarova - zateplení tělocvičny
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000020 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.09.2018   11:24
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zateplení východní, severní a část západní fasády obvodových stěn tělocvičny základní školy.
Zateplení fasád bude provedeno kompletním systémem kontaktního zateplení Etics tuhými minerálními deskami se silikonovou omítkou, část zateplení bude provedeno deskami z extrudovaného polystyrenu se silikonovou omítkou, sokl bude zateplen soklovými deskami z desek EPS-P a opatřen soklovou omítkou v barvě šedé. Nové klempířské prvky – oplechování hřebene, komínu, atiky, okenních parapetů a krycí lišty – budou z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm.
Součástí díla jsou i bourací práce, kdy dojde ke zbourání a novému vystavění stávající stěny dvorku mezi objektem tělocvičny a objektem školy. Dále je součástí díla i demontáž a zpětná montáž VZT umístěná na západní fasádě.
Předpokládaná hodnota: 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 8. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 844 555,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 021 911,50 CZK
Datum ukončení plnění: 20.06.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 806 962,62 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 976 424,64 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,31 MB 17.09.2018  11:24 
2. Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,26 MB 17.09.2018  11:24 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,30 MB 17.09.2018  11:24 
4. Projektová dokumentace ZIP 8,43 MB 17.09.2018  11:24 
5. Stavební povolení PDF 1,99 MB 17.09.2018  11:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ZKRAT STAVBA s.r.o.   24201871 CZ NE 844 555,00 CZK 1 021 911,50 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 806 962,62 CZK   976 424,64 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17. 9. 2018 11:24:02 Zakázka zveřejněna  
29. 8. 2019 17:48:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "806962.62" Yvona Češková
29. 8. 2019 17:48:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "976424.64" Yvona Češková
29. 8. 2019 17:48:45 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
29. 8. 2019 17:48:45 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.09.2018 11:24:01" na "17.09.2018 11:24:02" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora