MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Reko chodníků ul. Janovského, Praha 7 - vypracování PD
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.09.2018   11:25
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou projekční práce, jejichž obsahem jsou stavební a dopravně-organizační úpravy prostoru ulice Janovského, Praha 7, kde je kladen důraz na kvalitu veřejného prostranství a komfort nemotorové dopravy (pěší uživatelé a cyklisté).
Projekční práce budou zpracovány v těchto stupních projektové dokumentace:
•Studie
•Projektová dokumentace pro stavební povolení
•Projektová dokumentace pro provedení stavby
Projektová dokumentace ve všech stupních se bude týkat kompletních úprav uličního interiéru, a to především celkového zlepšení pobytových možností a estetické stránky uličního prostoru ulice Janovského včetně návrhu úprav dopravního řešení. Jeho součástí bude úprava stávajícího uličního prostoru, zlepšení kvality povrchů vozovky, chodníků, včetně řešení odtokových poměrů a výsadby vysoké zeleně.
Parkování může být v rámci návrhu upraveno, nemůže však dojít ke snižování kapacity parkovacích stání. Studie dále navrhne řešení úprav křižovatek s ohledem na zvýšení bezpečnosti,bezbariérovost a zkrácení přechodů pro chodce.
Předmětem plnění - řešeným územím - je ulice Janovského v úseku mezi Strossmayerovým náměstím a ulicí Strojnická, vč. návazných křížení s ulicemi Pplk. Sochora, Heřmanova, Šternberkova, Veletržní a Šimáčkova. Předmět plnění je dále vymezen ve Specifikaci rozsahu projekčních prací
Předpokládaná hodnota: 1 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 497 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 811 370,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 354 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 428 340,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 2018/OIVZ/014 PDF 0,37 MB 10.09.2018  11:25 
2. Cenová specifikace PDF 0,15 MB 10.09.2018  11:25 
3. Specifikace rozsahu projekt prací PDF 0,30 MB 10.09.2018  11:25 
4. Příloha 1 Specifikace projekt. prací PDF 0,68 MB 10.09.2018  11:25 
5. Dodatek č. 1 PDF 0,17 MB 11.04.2019  10:35 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   "sinpps s.r.o."   62584332 CZ NE 1 497 000,00 CZK 1 811 370,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 354 000,00 CZK   428 340,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 9. 2018 11:25:20 Zakázka zveřejněna  
12. 3. 2019 14:45:43 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Yvona Češková
12. 3. 2019 14:45:43 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Yvona Češková
11. 4. 2019 10:35:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
3. 2. 2020 13:44:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "354000.00" Yvona Češková
3. 2. 2020 13:44:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "428340.00" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora