MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace ulice Ovenecká, Praha 7 - vypracování PD
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.08.2018   14:07
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou projekční práce, jejichž obsahem jsou stavební a dopravně-organizační úpravy prostoru ulice Ovenecká, Praha 7, kde je kladen důraz na kvalitu veřejného prostranství a komfort nemotorové dopravy (pěší uživatelé a cyklisté).
Projekční práce budou zpracovány v těchto stupních projektové dokumentace:
• Studie
• Projektová dokumentace pro stavební povolení
• Projektová dokumentace pro provedení stavby
Předpokládaná hodnota: 1 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21. 6. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 279 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 547 590,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 85 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 102 850,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo č. 2018/OIVZ/013 PDF 0,37 MB 16.08.2018  14:07 
2. Cenová specifikace PDF 0,15 MB 16.08.2018  14:07 
3. Specifikace rozsahu projekt prací PDF 0,31 MB 16.08.2018  14:07 
4. příloha 1 Specifikace projekčních prací - Řešené území PDF 0,74 MB 16.08.2018  14:07 
5. Dodatek č. 1 PDF 0,22 MB 26.04.2019  10:43 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Atelier PROMIKA s.r.o.   26080273 CZ NE 1 279 000,00 CZK 1 547 590,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 85 000,00 CZK   102 850,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 8. 2018 14:07:44 Zakázka zveřejněna  
12. 3. 2019 14:45:05 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Yvona Češková
12. 3. 2019 14:45:05 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Yvona Češková
26. 4. 2019 10:43:14 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
3. 2. 2020 13:43:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "85000.00" Yvona Češková
3. 2. 2020 13:43:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "102850.00" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora