MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Poliklinika Prahy 7, objekt Fr. Křížka 22 – doplnění imobilního výtahu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.07.2018   09:17
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž osobního imobilního výtahu do stávající výtahové šachty, umístěné v budově polikliniky s názvem Sdružená ambulantní zařízení (SAZ), na adrese Fr. Křížka 683/22, Praha 7, k.ú. Holešovice, v souladu s vydaným Rozhodnutím - Stavebním povolením Stavebního úřadu Ú MČ P7 ze dne 11.6.2018 - č.j. MČ P7 037196/2018/SU/Pok 683 Hol. Stavební povolení je Přílohou č. 7 této Výzvy.
Jedná se o umístění nového výtahu do stávající výtahové šachty bez zásahu do statické konstrukce objektu. Výtahová šachta je určena pro dva výtahy, přičemž instalace prvního výtahu proběhla v roce 2017, kdy došlo i k demontáži obou výtahů a k přepažení výtahové šachty požární příčkou. V rámci této zakázky dojde k instalaci druhého výtahu. Součástí dodávky a montáže výtahu jsou i drobné stavební práce, související s osazením vstupních šachetních dveří výtahu v jednotlivých podlažích budovy, kompletní elektroinstalace pro zajištění provozu výtahu, vyhotovení dílenské dokumentace a revizní zprávy, včetně revize elektra, a provedení souvisejících projektových prací, provedení značení výtahů, dodání veškeré dokumentace potřebné k provozování zařízení a proškolení obsluhy, provedení předepsaných zkoušek, měření hluku, podklady pro zajištění stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, to vše v souladu s příslušnými technickými normami, související legislativou a platným Stavebním povolením.
Předpokládaná hodnota: 1 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 7. 2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 383 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 673 430,00 CZK
Datum ukončení plnění: 09.11.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 383 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 673 430,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2018/OIVZ/025 PDF 0,27 MB 30.07.2018  09:17 
2. Oceněný položkový rozpočet - cenová a technická specifikace PDF 0,28 MB 30.07.2018  09:17 
3. Projektová dokumentace ZIP 10,35 MB 30.07.2018  09:17 
4. Technická specifikace výtahu PDF 0,37 MB 30.07.2018  09:17 
5. Stavební povolení PDF 2,26 MB 30.07.2018  09:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   V H L, s.r.o.   63677521 CZ NE 1 383 000,00 CZK 1 673 430,00 CZK ANO
2.   MSV Liberec, s.r.o.   61328952 CZ NE 1 463 242,00 CZK 1 770 523,00 CZK  
3.   ALFA VÝTAHY s.r.o.   02028565 CZ NE 1 422 565,00 CZK 1 721 304,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 383 000,00 CZK   1 673 430,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30. 7. 2018 9:17:47 Zakázka zveřejněna  
6. 8. 2018 8:30:59 Přidán nový účastník "IČ="61328952 " Název:"MSV Liberec, s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 8:33:13 Přidán nový účastník "IČ="02028565 " Název:"ALFA VÝTAHY s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
16. 11. 2018 10:58:26 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1383000.00" Yvona Češková
16. 11. 2018 10:58:26 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1673430.00" Yvona Češková
16. 11. 2018 10:59:12 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
16. 11. 2018 10:59:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "30.07.2018 09:17:46" na "30.07.2018 09:17:47" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora