MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.06.2018   15:07
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce představující výrobu
a výměnu oken včetně zednického začištění a opravy vnějších omítek, dále pak repase vchodových vrat (z ulice a ze dvora). Součástí díla je i provedení nového oplechování parapetů dvorní a boční fasády, parapety na uliční fasádě budou ponechány stávající. V interiéru bude provedena ve stavbou dotčených prostorech nová výmalba v domě. Budova je v částečném vlastnictví zadavatele (v poměru 1/2).
Předpokládaná hodnota: 1 960 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 4. 6. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 123 230,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 441 714,00 CZK
Datum ukončení plnění: 19.03.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 085 344,98 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 398 146,73 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2018/OIVZ/018A PDF 0,33 MB 20.06.2018  15:07 
2. Příloha č. 1 - Oceněný rozpočet PDF 0,39 MB 20.06.2018  15:07 
3. Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla PDF 0,24 MB 20.06.2018  15:07 
4. Dodatek č. 1 PDF 0,18 MB 14.02.2019  15:34 
5. Přílohy k Dodatku č. 1 ZIP 0,81 MB 14.02.2019  15:34 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Dřevotvar - řemesla a služby, s.r.o.   26071584 CZ NE 2 123 230,00 CZK 2 441 714,00 CZK ANO
2.   OKNA LANGER s.r.o.   04555970 CZ NE 2 261 575,00 CZK 2 600 811,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 2 085 344,98 CZK   2 398 146,73 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20. 6. 2018 15:07:00 Zakázka zveřejněna  
6. 8. 2018 10:23:50 Přidán nový účastník "IČ="04555970 " Název:"OKNA LANGER s.r.o." Vítěz="Ne"" Tereza Šípová
14. 2. 2019 15:34:37 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
14. 2. 2019 15:34:58 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
21. 3. 2019 13:15:16 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2085344.98" Yvona Češková
21. 3. 2019 13:15:16 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2398146.73" Yvona Češková
21. 3. 2019 13:15:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora