MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZŠ Korunovační - reko soklu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.05.2018   10:12
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce – udržovací práce v rozsahu opravy soklové části obvodové stěny Základní školy Korunovační, č. p 164, ulice Korunovační 8, Praha 7, a to včetně sanačních prací obvodové stěny objektu a opravy přilehlého chodníku. Objekt základní školy je umístěn na křižovatce ulic Korunovační a Sládkova v k. ú. Bubeneč.
Stavební práce budou zahájeny zajištěním zařízení staveniště vč. projednání záboru, budou provedeny bourací práce vč. odstranění asfaltového povrchu přilehlých chodníků a podklad. vrstev do hloubky 40 cm, sanace soklu - realizace tzv. „hladových“ vápenných omítek ve 3 jednoměsíčních cyklech, repase a dodání ocel. mříží a prvků na fasádě, nové sanační omítky, realizace nového asfaltového pásu přilehlých chodníků podél soklu objektu.
Předpokládaná hodnota: 995 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 14. 5. 2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 915 463,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 107 710,00 CZK
Datum ukončení plnění: 16.01.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 780 853,42 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 944 832,64 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Nabídkový rozpočet PDF 0,35 MB 22.05.2018  10:12 
2. Harmonogram provádění díla PDF 0,14 MB 22.05.2018  10:12 
3. Projektová dokumentace ZIP 5,24 MB 22.05.2018  10:12 
4. Stanovisko SÚ PDF 0,21 MB 22.05.2018  10:12 
5. Smlouva o dílo PDF 0,33 MB 22.05.2018  10:15 
6. Dohoda o narovnání PDF 0,19 MB 20.12.2018  10:49 
7. Přílohy k Dohodě o narovnání ZIP 0,98 MB 20.12.2018  10:49 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SARK engineering, s.r.o.   27880214 CZ NE 915 463,00 CZK 1 107 710,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 780 853,42 CZK   944 832,64 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22. 5. 2018 10:12:31 Zakázka zveřejněna  
22. 5. 2018 10:15:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
14. 12. 2018 10:06:54 Přidání dokumentu "Dohoda o narovnání", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
14. 12. 2018 10:08:17 Přidání dokumentu "Přílohy k Dohodě o narovnání", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
20. 12. 2018 10:48:32 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dohoda o narovnání" Tereza Šípová
20. 12. 2018 10:48:36 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Přílohy k Dohodě o narovnání" Tereza Šípová
20. 12. 2018 10:49:13 Přidání dokumentu "Dohoda o narovnání", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
20. 12. 2018 10:49:35 Přidání dokumentu "Přílohy k Dohodě o narovnání", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
3. 9. 2019 11:35:13 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "780853.42" Yvona Češková
3. 9. 2019 11:35:13 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "944832.64" Yvona Češková
3. 9. 2019 11:35:31 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce – udržovací práce v rozsahu opravy soklové části obvodové stěny Základní školy Korunovační, č. p 164, ulice Korunovační 8, Praha 7, a to včetně sanačních prací obvodové stěny objektu a opravy přilehlého chodníku. Objekt základní školy je umístěn na křižovatce ulic Korunovační a Sládkova v k. ú. Bubeneč. Stavební práce budou zahájeny zajištěním zařízení staveniště vč. projednání záboru, budou provedeny bourací práce vč. odstranění asfaltového povrchu přilehlých chodníků a podklad. vrstev do hloubky 40 cm, sanace soklu - realizace tzv. „hladových“ vápenných omítek ve 3 jednoměsíčních cyklech, repase a dodání ocel. mříží a prvků na fasádě, nové sanační omítky, realizace nového asfaltového pásu přilehlých chodníků podél soklu objektu. " na "Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce – udržovací práce v rozsahu opravy soklové části obvodové stěny Základní školy Korunovační, č. p 164, ulice Korunovační 8, Praha 7, a to včetně sanačních prací obvodové stěny objektu a opravy přilehlého chodníku. Objekt základní školy je umístěn na křižovatce ulic Korunovační a Sládkova v k. ú. Bubeneč. Stavební práce budou zahájeny zajištěním zařízení staveniště vč. projednání záboru, budou provedeny bourací práce vč. odstranění asfaltového povrchu přilehlých chodníků a podklad. vrstev do hloubky 40 cm, sanace soklu - realizace tzv. „hladových“ vápenných omítek ve 3 jednoměsíčních cyklech, repase a dodání ocel. mříží a prvků na fasádě, nové sanační omítky, realizace nového asfaltového pásu přilehlých chodníků podél soklu objektu. " Yvona Češková
3. 9. 2019 11:35:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora