MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mětská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Adaptace bývalých STOÚ – Umělecká 2/310 – Adaptace NBP č. 310/103
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 09.04.2018   16:46
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v nebytovém prostoru, umístěném v 1. PP bytového domu, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 20260/391187), na adrese č.p. 310, ulice Umělecká 2, Praha 7, k.ú. Holešovice – nebytový prostor č. 310/103 (dále jako NBP).
V rámci stavebních prací budou provedeny bourací práce, stavební úpravy dveřních otvorů, repase stávajících dveří, rekonstrukce ZTI a elektroinstalace pro osazení zařizovacích předmětů v sociálním zázemí, osazení svítidel, instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového zabezpečení (dále PZTS), úpravy podlah v NBP.
Předpokládaná hodnota: 620 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 3. 2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.04.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 563 320,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 647 813,00 CZK
Datum ukončení plnění: 21.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 563 320,46 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 647 818,53 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 09.04.2018  16:46 
2. Nabídkový rozpočet, soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,95 MB 09.04.2018  16:46 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,15 MB 09.04.2018  16:46 
4. Projektová dokumentace ZIP 5,70 MB 09.04.2018  16:46 
5. Výzva k podání nabídky PDF 0,46 MB 09.04.2018  16:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SARK engineering, s.r.o.   27880214 CZ NE 563 320,00 CZK 647 813,00 CZK ANO
2.   JK stav - koupelny s.r.o.   27328121 CZ NE 597 798,03 CZK 687 467,73 CZK  
3.   ISTAREN s.r.o.   02613425 CZ NE 587 527,82 CZK 675 656,99 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 563 320,46 CZK   647 818,53 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
9. 4. 2018 16:46:26 Zakázka zveřejněna  
6. 8. 2018 8:38:39 Přidán nový účastník "IČ="27328121 " Název:"JK stav - koupelny s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 8:40:22 Přidán nový účastník "IČ="02613425 " Název:"ISTAREN s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
4. 1. 2019 13:53:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "563320.46" Yvona Češková
4. 1. 2019 13:53:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "647818.53" Yvona Češková
4. 1. 2019 13:54:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora