MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmanová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce volných bytů různého určení – Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 17.01.2018   17:27
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce bytové jednotky, umístěné v bytovém domě, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 505/63156 a 529/63156), na adrese č.p. 194, ulice Dělnická 2, Praha 7, k.ú. Holešovice – bytová jednotka č. 194/66 a 194/68. V rámci stavebních prací budou provedeny zejména drobné stavební a bourací práce, repase a repliky výplní otvorů, opravy stěn a stropů, úpravy podlah, zhotovení nových ZTI instalací a elektroinstalací, proběhnou drobné změny v úpravě dispozice.
Předpokládaná hodnota: 1 175 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.01.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 851 273,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 978 964,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2017/OIVZ/073 PDF 0,29 MB 17.01.2018  17:27 
2. Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,47 MB 17.01.2018  17:27 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,18 MB 17.01.2018  17:27 
4. Projektová dokumentace ZIP 10,98 MB 17.01.2018  17:27 
5. Výzva - Oznámení o výběrovém řízení PDF 0,17 MB 17.01.2018  17:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   JK stav - koupelny s.r.o.   27328121 CZ NE 851 273,00 CZK 978 964,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
17. 1. 2018 17:27:18 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora