MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmanová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce volných bytů různého určení – Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.01.2018   17:27
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce bytové jednotky, umístěné v bytovém domě, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 505/63156 a 529/63156), na adrese č.p. 194, ulice Dělnická 2, Praha 7, k.ú. Holešovice – bytová jednotka č. 194/66 a 194/68. V rámci stavebních prací budou provedeny zejména drobné stavební a bourací práce, repase a repliky výplní otvorů, opravy stěn a stropů, úpravy podlah, zhotovení nových ZTI instalací a elektroinstalací, proběhnou drobné změny v úpravě dispozice.
Předpokládaná hodnota: 1 175 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.01.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 851 273,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 978 964,00 CZK
Datum ukončení plnění: 09.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 851 273,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 978 964,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2017/OIVZ/073 PDF 0,29 MB 17.01.2018  17:27 
2. Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,47 MB 17.01.2018  17:27 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,18 MB 17.01.2018  17:27 
4. Projektová dokumentace ZIP 10,98 MB 17.01.2018  17:27 
5. Výzva - Oznámení o výběrovém řízení PDF 0,17 MB 17.01.2018  17:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   JK stav - koupelny s.r.o.   27328121 CZ NE 851 273,00 CZK 978 964,00 CZK ANO
2.   SARK engineering, s.r.o.   27880214 CZ NE 893 687,42 CZK    
3.   ISTAREN s.r.o.   02613425 CZ NE 752 483,64 CZK    
4.   SOVA stavební s.r.o.   29162360 CZ NE 951 700,00 CZK    
5.   MG NOW s.r.o.   04451163 CZ NE 966 999,92 CZK    
6.   OTISTAV s.r.o.   24832898 CZ NE 968 846,00 CZK    
7.   VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.   48026921 CZ NE 1 124 322,98 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 851 273,00 CZK   978 964,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17. 1. 2018 17:27:18 Zakázka zveřejněna  
24. 5. 2018 13:54:23 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "851273.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:54:23 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "978964.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:54:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:54:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.01.2018 17:27:17" na "17.01.2018 17:27:18" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:47:16 Přidán nový účastník "IČ="27328121 " Název:"JK stav – koupelny s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:47:52 Přidán nový účastník "IČ="27880214 " Název:"SARK engineering, s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:54:50 Odstranění účastníka řízení "IČ="27328121 " Název:"JK stav – koupelny s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:56:19 Přidán nový účastník "IČ="02613425 " Název:"ISTAREN s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:57:20 Přidán nový účastník "IČ="29162360 " Název:"SOVA stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:58:00 Přidán nový účastník "IČ="04451163 " Název:"MG NOW s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:58:28 Přidán nový účastník "IČ="24832898 " Název:"OTISTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 12:59:01 Přidán nový účastník "IČ="48026921 " Název:"VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora