MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městká část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce nebytových prostor – Komunardů 14/432 – Výměna výkladců v NBP č. 432/101 a NBP č. 432/102 - II
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000047 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.12.2017   15:33
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v nebytových prostorách, umístěných v bytovém domě, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 1645/11689), na adrese č.p. 432, ulice Komunardů 14, Praha 7, k.ú. Holešovice – nebytový prostor č. 432/101 a nebytový prostor č. 432/102 (dále jako NBP). V rámci stavebních prací bude provedena výměna stávajících výkladců NBP, včetně vytvoření nového dveřního otvoru v uliční fasádě bytového domu.
Předpokládaná hodnota: 540 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 526 508,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 605 484,00 CZK
Datum ukončení plnění: 09.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 526 508,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 605 484,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 29.12.2017  15:33 
2. Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 3,16 MB 29.12.2017  15:33 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,05 MB 29.12.2017  15:33 
4. Projektová dokumentace ZIP 11,15 MB 29.12.2017  15:33 
5. Výzva k podání nabídek PDF 0,52 MB 29.12.2017  15:33 
6. Souhlas SÚ se záměrem PDF 0,85 MB 29.12.2017  15:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   INTERWAND.CZ s.r.o.   26461714 CZ NE 526 508,00 CZK 605 484,00 CZK ANO
2.   MS – BAU spol. s r.o.   45270775 CZ NE 861 055,82 CZK    

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   MG NOW s.r.o.   04451163 CZ NE 455 480,82 CZK    
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
důvod :
  Účastník odstoupil z důvodu "nesprávně zpracované nabídkové ceny. díky čemuž by nemohl dodržet požadavky zadávací dokumentace a PD.
 

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 526 508,00 CZK   605 484,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
29. 12. 2017 15:33:21 Zakázka zveřejněna  
24. 5. 2018 13:51:46 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "851273.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:51:46 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "978964.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:52:11 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:52:11 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.12.2017 15:33:20" na "29.12.2017 15:33:21" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:55:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "851273.00" na "526508.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:55:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "978964.00" na "605484.00" Yvona Češková
6. 8. 2018 13:02:00 Přidán nový účastník "IČ="04451163 " Název:"INTERWAND.CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 13:02:54 Přidán nový účastník "IČ="04451163 " Název:"MG NOW s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 13:03:32 Přidán nový účastník "IČ="45270775 " Název:"MS – BAU spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
6. 8. 2018 13:03:43 Odstranění účastníka řízení "IČ="04451163 " Název:"INTERWAND.CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora