MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmanová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000044 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.12.2017   13:22
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování služeb technického dozoru stavebníka na stavební akci realizovanou MČ Praha 7 s názvem „Rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách“, v objektu č.p. 1/1000, na parc. č. 603/7, 603/8, 603/9 a 604, v k.ú Bubeneč, Praha 7. Dále je předmětem této veřejné zakázky dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (BOZP).
Předpokládaná hodnota: 800 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.03.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 389 565,00 CZK
Datum ukončení plnění: 14.03.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 567 806,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 567 806,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příkazní smlouva PDF 0,28 MB 20.12.2017  13:22 
2. Přílohy ke Smlouvě ZIP 5,66 MB 20.12.2017  13:22 
3. Dodatek č. 1 PDF 0,23 MB 20.12.2017  13:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Ing. Milan Dropka   44299575 CZ NE 389 565,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 567 806,00 CZK   567 806,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20. 12. 2017 13:22:22 Zakázka zveřejněna  
7. 8. 2018 10:32:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "567806.00" Yvona Češková
7. 8. 2018 10:32:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "567806.00" Yvona Češková
7. 8. 2018 10:33:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora