MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jirečkova 1073/4, byt. jednotka č. 1073
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000043 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.12.2017   13:16
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce bytové jednotky, umístěné v bytovém domě, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 4942/12031), na adrese č.p. 1073, ulice Jirečkova 4, Praha 7, k.ú. Holešovice – bytová jednotka č. 1073/4. V rámci stavebních prací budou provedeny zejména drobné stavební a bourací práce, repase a repliky výplní otvorů, opravy stěn a stropů, úpravy podlah, zhotovení nových ZTI instalací a elektroinstalací.
Předpokládaná hodnota: 822 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 628 514,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 722 791,00 CZK
Datum ukončení plnění: 08.06.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 741 584,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 852 822,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 2017/OIVZ/071 PDF 0,26 MB 18.12.2017  13:16 
2. Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem XLSX 0,03 MB 18.12.2017  13:16 
3. Harmonogram provádění díla XLSX 0,01 MB 18.12.2017  13:16 
4. Projektová dokumentace ZIP 6,63 MB 18.12.2017  13:16 
5. Výzva - oznámení o výběrovém řízení - bez příloh PDF 0,16 MB 18.12.2017  13:16 
6. Dodatek č. 1 PDF 0,20 MB 07.03.2018  10:37 
7. Dodatek 1 - Příloha č. 1a - ZL 01 - 03 PDF 0,37 MB 07.03.2018  10:37 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   JK stav - koupelny s.r.o.   27328121 CZ NE 628 514,00 CZK 722 791,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 741 584,00 CZK   852 822,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 12. 2017 13:16:42 Zakázka zveřejněna  
7. 3. 2018 10:37:00 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
7. 3. 2018 10:37:22 Přidání dokumentu "Dodatek 1 - Příloha č. 1a - ZL 01 - 03", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
13. 7. 2018 12:45:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "741584.00" Yvona Češková
13. 7. 2018 12:45:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "852822.00" Yvona Češková
13. 7. 2018 12:45:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
13. 7. 2018 12:45:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.12.2017 13:16:41" na "18.12.2017 13:16:42" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora