MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, Nábřeží Kap. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannova

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace ulice Františka Křížka
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000042 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-033007 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.11.2017   16:55
Typ řízení: Soutěž o návrh
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení ulice
Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“,
propojující velké množství veřejných institucí (školských
a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší
bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro
jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.Františka Křížka je nalézt v této složité urbanistické
situaci vhodné řešení zohledňující požadavky jejích
obyvatel, jednotlivých veřejných institucí, provozovatelů
i jejích návštěvníků. Je třeba mít na paměti že jedním
z nejožehavějších témat v této lokalitě je parkování a zadavatel
zde uvádí svůj požadavek na zachování počtu parkovacích míst
rezidentů.
Předpokládaná hodnota: 1 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 1. 2018 14:00 hodin
Datum ukončení plnění: 04.04.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. A. Soutěžní podmínky PDF 9,05 MB 27.11.2017  16:55 
2. A. Competition conditions PDF 10,24 MB 27.11.2017  16:55 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. B. Soutěžní zadání PDF 7,17 MB 27.11.2017  16:55 
2. B. Competition brief PDF 7,92 MB 27.11.2017  16:55 
3. C1. Výřez katastrální mapy/ CADASTRAL_MAP 7Z 2,57 MB 27.11.2017  16:55 
4. C2. 3D MODEL 7Z 4,02 MB 27.11.2017  16:55 
5. C3.1 Ortofotomapa letní/ ORTHOPHOTOGRAPHIC_MAP_SUMMER JPG 4,90 MB 27.11.2017  16:55 
6. C3.2 Ortofotomapa zimní/ ORTHOPHOTOGRAPHIC_MAP_WINTER JPG 4,71 MB 27.11.2017  16:55 
7. C4. Mapa snímku/ MAP_OF_CAPTURES PDF 1,95 MB 27.11.2017  16:55 
8. C5.1 Fotografie zákres ZŠ/ ZS_PHOTOGRAPH_FOR_VISUALIZATION_ELEMENTARY_SCHOOL JPG 0,18 MB 27.11.2017  16:55 
9. C5.2 Fotografie zákres BIO OKO/ PHOTOGRAPH_FOR_VISUALIZATION_BIO_OKO JPG 3,26 MB 27.11.2017  16:55 
10. C6. Výřez platného územního plánu/ LANDUSE_PLAN PDF 9,19 MB 27.11.2017  16:55 
11. C7. Studie město přátelské k dětem/ CHILDREN_FRIENDLY_CITY_STUDY PDF 2,64 MB 27.11.2017  16:55 
12. C8. Doporučené požadavky DI/ REQUIREMENT DOCX 0,01 MB 27.11.2017  16:55 
13. C9. Projekt Letenský kříž/ LETNA_CROSS_PROJECT PDF 0,77 MB 27.11.2017  16:55 
14. C10. Projekt Letna OC/ MALL_LETNA_PROJECT PDF 10,91 MB 27.11.2017  16:55 
15. C11.2 Výsledky veřejného hlasování/ Outcome of the public discussions 11_2_02_2017_FEB_2017 DOCX 0,02 MB 27.11.2017  16:55 
16. D1. Tabulka propočet investičních nákladů/ Calculation of the investment costs sheet XLSX 0,43 MB 27.11.2017  16:55 
17. E1. Cenová nabídka/ Price offer for the architectural and project work sheet XLS 0,22 MB 27.11.2017  16:55 
18. E2. Identifikační údaje účastníka soutěže DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
19. E3. Čestné prohlášení - základní kvalifikace DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
20. E4. Čestné prohlášení - profesní kvalifikace DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
21. E5. Čestné prohlášení k uzavření smlouvy DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
22. C11.1 Veřejné projednání - SWOT analýza 11_01_2017/ The publick discussion - SWOT analysis 11_01_2017_JAN_2017 DOCX 0,03 MB 05.12.2017  16:59 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 - 5 PDF 0,21 MB 05.12.2017  16:31 
2. Procurement documents_additional information_1 PDF 0,21 MB 05.12.2017  16:32 
3. C 4.1_FOTODOKUMENTACE UZEMI - PHOTODOCUMENTATION OF THE SITE ZIP 79,10 MB 05.12.2017  16:35 
4. E 2_IDENTIFICATION OF THE PARTICIPANT DOCX 0,21 MB 05.12.2017  16:36 
5. E 3_SWORN STATEMENT ON FULFILLMENT QUALIFICATION DOCX 0,20 MB 05.12.2017  16:37 
6. E4_CESTNE PROHLASENI K UZAVRENI SMLOUVY DOCX 0,25 MB 05.12.2017  16:38 
7. E4_SWORN STATEMENT AUTHORITY TO CONTRACT DOCX 0,20 MB 05.12.2017  16:38 
8. Vysvětlení ZD č. 6 - 9 PDF 0,12 MB 12.01.2018  14:12 
9. Procurement documents_explanation_no. 6 - 9 PDF 0,11 MB 12.01.2018  14:12 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,59 MB 16.04.2018  18:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Ing. arch. Josef Hlavatý   70127301 CZ NE   ANO
2.   Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Jan Hájek   04772601 CZ Ano   ANO
3.   Hana Sýkorová, Ing. arch. Jan Linhart, Jan Procházka   24691135 CZ Ano   ANO
4.   Dipl. Arch. Adriano Ferrer Escayola   88395472 CZ NE    
5.   Atelier Hanf s.r.o., Niels Olivier architect   04609247 CZ Ano    
6.   František König, Ing. Pavel Zemek, Ing. Jiří Kotal, Kryštof Zika, Ing. Martin Hrouda   06000797 CZ Ano    
7.   XTOPIX architekti s.r.o.   03780961 CZ NE    
8.   Okulet, spol. s.r.o.   25386379 CZ NE    
9.   CMC architects a.s.   26145359 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27. 11. 2017 16:55:54 Zakázka zveřejněna  
5. 12. 2017 16:31:25 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1 - 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:32:08 Přidání dokumentu "Procurement documents_additional information_1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:35:58 Přidání dokumentu "C 4.1_FOTODOKUMENTACE UZEMI - PHOTODOCUMENTATION OF THE SITE", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:36:41 Přidání dokumentu "E 2_IDENTIFICATION OF THE PARTICIPANT", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:37:27 Přidání dokumentu "E 3_SWORN STATEMENT ON FULFILLMENT QUALIFICATION", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:38:10 Přidání dokumentu "E4_CESTNE PROHLASENI K UZAVRENI SMLOUVY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:38:51 Přidání dokumentu "E4_SWORN STATEMENT AUTHORITY TO CONTRACT", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:59:25 Přidání dokumentu "C11.1 Veřejné projednání - SWOT analýza 11_01_2017/ The publick discussion - SWOT analysis 11_01_2017_JAN_2017", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:59:45 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - C11.1 Veřejné projednání - SWOT analýza 11_01_2017/ The publick discussion - SWOT analysis 11_01_2017_JAN_2017" Ing. arch. Hana Pochmannová
12. 1. 2018 14:12:23 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 6 - 9", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
12. 1. 2018 14:12:43 Přidání dokumentu "Procurement documents_explanation_no. 6 - 9", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
10. 4. 2018 9:58:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
10. 4. 2018 10:00:52 Přidán nový účastník "IČ="70127301 " Název:"Ing. arch. Josef Hlavatý" Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
10. 4. 2018 10:06:58 Odstranění účastníka řízení "IČ="70127301 " Název:"Ing. arch. Josef Hlavatý" Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
10. 4. 2018 10:07:05 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Mgr. Kamila Skalická
16. 4. 2018 18:00:43 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
16. 4. 2018 18:05:14 Přidán nový účastník "IČ="70127301 " Název:"Ing. arch. Josef Hlavatý" Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
16. 4. 2018 18:06:08 Přidán nový účastník "IČ="04772601 " Název:"Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Jan Hájek" Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
16. 4. 2018 18:07:42 Přidán nový účastník "IČ="24691135 " Název:"Hana Sýkorová, Ing. arch. Jan Linhart, Jan Procházka" Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
16. 4. 2018 18:09:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Kamila Skalická
16. 4. 2018 18:09:26 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.11.2017 16:55:53" na "27.11.2017 16:55:54" Mgr. Kamila Skalická
6. 8. 2018 17:47:57 Přidán nový účastník "IČ="88395472 " Název:"Dipl. Arch. Adriano Ferrer Escayola" Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
6. 8. 2018 17:48:35 Přidán nový účastník "IČ="04609247 " Název:"Atelier Hanf s.r.o., Niels Olivier architect" Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
6. 8. 2018 17:50:29 Přidán nový účastník "IČ="06000797 " Název:"František König, Ing. Pavel Zemek, Ing. Jiří Kotal, Kryštof Zika, Ing. Martin Hrouda" Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
6. 8. 2018 17:51:05 Přidán nový účastník "IČ="03780961 " Název:"XTOPIX architekti s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
6. 8. 2018 17:51:25 Přidán nový účastník "IČ="25386379 " Název:"Okulet, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
6. 8. 2018 17:51:46 Přidán nový účastník "IČ="26145359 " Název:"CMC architects a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora