MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, Nábřeží Kap. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannova

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace ulice Františka Křížka
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000042 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-033007 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 27.11.2017   16:55
Typ řízení: Soutěž o návrh
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení ulice
Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“,
propojující velké množství veřejných institucí (školských
a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší
bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro
jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.Františka Křížka je nalézt v této složité urbanistické
situaci vhodné řešení zohledňující požadavky jejích
obyvatel, jednotlivých veřejných institucí, provozovatelů
i jejích návštěvníků. Je třeba mít na paměti že jedním
z nejožehavějších témat v této lokalitě je parkování a zadavatel
zde uvádí svůj požadavek na zachování počtu parkovacích míst
rezidentů.
Předpokládaná hodnota: 1 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 1. 2018 14:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. A. Soutěžní podmínky PDF 9,05 MB 27.11.2017  16:55 
2. A. Competition conditions PDF 10,24 MB 27.11.2017  16:55 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. B. Soutěžní zadání PDF 7,17 MB 27.11.2017  16:55 
2. B. Competition brief PDF 7,92 MB 27.11.2017  16:55 
3. C1. Výřez katastrální mapy/ CADASTRAL_MAP 7Z 2,57 MB 27.11.2017  16:55 
4. C2. 3D MODEL 7Z 4,02 MB 27.11.2017  16:55 
5. C3.1 Ortofotomapa letní/ ORTHOPHOTOGRAPHIC_MAP_SUMMER JPG 4,90 MB 27.11.2017  16:55 
6. C3.2 Ortofotomapa zimní/ ORTHOPHOTOGRAPHIC_MAP_WINTER JPG 4,71 MB 27.11.2017  16:55 
7. C4. Mapa snímku/ MAP_OF_CAPTURES PDF 1,95 MB 27.11.2017  16:55 
8. C5.1 Fotografie zákres ZŠ/ ZS_PHOTOGRAPH_FOR_VISUALIZATION_ELEMENTARY_SCHOOL JPG 0,18 MB 27.11.2017  16:55 
9. C5.2 Fotografie zákres BIO OKO/ PHOTOGRAPH_FOR_VISUALIZATION_BIO_OKO JPG 3,26 MB 27.11.2017  16:55 
10. C6. Výřez platného územního plánu/ LANDUSE_PLAN PDF 9,19 MB 27.11.2017  16:55 
11. C7. Studie město přátelské k dětem/ CHILDREN_FRIENDLY_CITY_STUDY PDF 2,64 MB 27.11.2017  16:55 
12. C8. Doporučené požadavky DI/ REQUIREMENT DOCX 0,01 MB 27.11.2017  16:55 
13. C9. Projekt Letenský kříž/ LETNA_CROSS_PROJECT PDF 0,77 MB 27.11.2017  16:55 
14. C10. Projekt Letna OC/ MALL_LETNA_PROJECT PDF 10,91 MB 27.11.2017  16:55 
15. C11.2 Výsledky veřejného hlasování/ Outcome of the public discussions 11_2_02_2017_FEB_2017 DOCX 0,02 MB 27.11.2017  16:55 
16. D1. Tabulka propočet investičních nákladů/ Calculation of the investment costs sheet XLSX 0,43 MB 27.11.2017  16:55 
17. E1. Cenová nabídka/ Price offer for the architectural and project work sheet XLS 0,22 MB 27.11.2017  16:55 
18. E2. Identifikační údaje účastníka soutěže DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
19. E3. Čestné prohlášení - základní kvalifikace DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
20. E4. Čestné prohlášení - profesní kvalifikace DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
21. E5. Čestné prohlášení k uzavření smlouvy DOCX 0,25 MB 27.11.2017  16:55 
22. C11.1 Veřejné projednání - SWOT analýza 11_01_2017/ The publick discussion - SWOT analysis 11_01_2017_JAN_2017 DOCX 0,03 MB 05.12.2017  16:59 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 - 5 PDF 0,21 MB 05.12.2017  16:31 
2. Procurement documents_additional information_1 PDF 0,21 MB 05.12.2017  16:32 
3. C 4.1_FOTODOKUMENTACE UZEMI - PHOTODOCUMENTATION OF THE SITE ZIP 79,10 MB 05.12.2017  16:35 
4. E 2_IDENTIFICATION OF THE PARTICIPANT DOCX 0,21 MB 05.12.2017  16:36 
5. E 3_SWORN STATEMENT ON FULFILLMENT QUALIFICATION DOCX 0,20 MB 05.12.2017  16:37 
6. E4_CESTNE PROHLASENI K UZAVRENI SMLOUVY DOCX 0,25 MB 05.12.2017  16:38 
7. E4_SWORN STATEMENT AUTHORITY TO CONTRACT DOCX 0,20 MB 05.12.2017  16:38 
8. Vysvětlení ZD č. 6 - 9 PDF 0,12 MB 12.01.2018  14:12 
9. Procurement documents_explanation_no. 6 - 9 PDF 0,11 MB 12.01.2018  14:12 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 11. 2017 16:55:54 Zakázka zveřejněna  
5. 12. 2017 16:31:25 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1 - 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:32:08 Přidání dokumentu "Procurement documents_additional information_1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:35:58 Přidání dokumentu "C 4.1_FOTODOKUMENTACE UZEMI - PHOTODOCUMENTATION OF THE SITE", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:36:41 Přidání dokumentu "E 2_IDENTIFICATION OF THE PARTICIPANT", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:37:27 Přidání dokumentu "E 3_SWORN STATEMENT ON FULFILLMENT QUALIFICATION", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:38:10 Přidání dokumentu "E4_CESTNE PROHLASENI K UZAVRENI SMLOUVY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:38:51 Přidání dokumentu "E4_SWORN STATEMENT AUTHORITY TO CONTRACT", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:59:25 Přidání dokumentu "C11.1 Veřejné projednání - SWOT analýza 11_01_2017/ The publick discussion - SWOT analysis 11_01_2017_JAN_2017", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 12. 2017 16:59:45 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - C11.1 Veřejné projednání - SWOT analýza 11_01_2017/ The publick discussion - SWOT analysis 11_01_2017_JAN_2017" Ing. arch. Hana Pochmannová
12. 1. 2018 14:12:23 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 6 - 9", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
12. 1. 2018 14:12:43 Přidání dokumentu "Procurement documents_explanation_no. 6 - 9", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora