MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Adaptace bývalých STOÚ – Na Ovčinách 970/4 – změna krytu CO na archiv MČ
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000041 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 27.11.2017   13:42
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v nebytovém prostoru, umístěném v 1. podzemním podlaží bytového domu, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 15411/81448), na adrese č.p. 970, ulice Na Ovčinách 4, Praha 7, k.ú. Holešovice. V rámci stavebních prací budou provedeny bourací práce, stavební úpravy pro snížení vlhkosti, sanační omítky, úpravy rozvodů (ZTI, ÚT, VZT, elektro), zajištění vytápění.
Předpokládaná hodnota: 2 145 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 11. 2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 076 705,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 388 211,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 27.11.2017  13:42 
2. Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 1,03 MB 27.11.2017  13:42 
3. Harmonogram prací PDF 0,60 MB 27.11.2017  13:42 
4. Projektová dokumentace ZIP 8,98 MB 27.11.2017  13:42 
5. Výzva k podání nabídek PDF 0,52 MB 27.11.2017  13:42 
6. Rozhodnutí Stavební povolení ze dne 24.3.17 PDF 3,20 MB 27.11.2017  13:42 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Czech Builder s.r.o.   28143787 CZ NE 2 076 705,00 CZK 2 388 211,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27. 11. 2017 13:42:44 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora