MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmanovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce volných bytů různého určení - Tusarova 7/1263, bytová jednotka 1263/16
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000040 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.11.2017   16:10
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce bytové jednotky, umístěné v bytovém domě, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 4676/24951), na adrese č.p. 1263, ulice Tusarova 7, Praha 7, k.ú. Holešovice – bytová jednotka č. 1263/7. V rámci stavebních prací budou provedeny zejména drobné stavební a bourací práce, repase a repliky výplní otvorů, opravy stěn a stropů, zhotovení nových SDK podhledů, úpravy podlah, zhotovení nových ZTI instalací (koupelna, WC a kuchyně) a elektroinstalací.
Předpokládaná hodnota: 470 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 8. 2017 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 474 431,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 545 596,00 CZK
Datum ukončení plnění: 15.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 518 789,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 596 607,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOCX 0,07 MB 20.11.2017  16:10 
2. Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 3,10 MB 20.11.2017  16:10 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,03 MB 20.11.2017  16:10 
4. Projektová dokumentace ZIP 13,14 MB 20.11.2017  16:10 
5. Výzva - oznámení výběrového řízení PDF 0,43 MB 20.11.2017  16:10 
6. Dodatek č. 1 DOC 0,08 MB 20.11.2017  16:10 
7. Příloha č. 1a PDF 1,40 MB 20.11.2017  16:10 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ISTAREN s.r.o.   02613425 CZ NE 474 431,00 CZK 545 596,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 518 789,00 CZK   596 607,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20. 11. 2017 16:10:23 Zakázka zveřejněna  
8. 1. 2018 9:02:54 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "518789.00" Yvona Češková
8. 1. 2018 9:02:54 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "596607.00" Yvona Češková
8. 1. 2018 9:03:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora