MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 38/505, NBP č. 505/104, 105, 106
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000038 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.11.2017   10:05
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v nebytových prostorách, umístěných v 6. NP bytového domu, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 6392/26287), na adrese č.p. 505, ulice Františka Křížka 38, Praha 7, k.ú. Holešovice – nebytové prostory č. 505/104, 105, 106 (dále jako NBP).
V rámci stavebních prací budou provedeny bourací práce, zhotovení dvou dveřních otvorů, rekonstrukce ZTI a elektroinstalace pro osazení zařizovacích předmětů ve společné koupelně a WC, dodání a montáž umyvadel v jednotlivých místnostech NBP vč. zajištění ohřevu teplé vody a vytápění, osazení svítidel, výměna podlahové krytiny (dlažba, PVC).
Předpokládaná hodnota: 502 944,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31. 10. 2017 10:15 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.11.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 502 944,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 578 386,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,31 MB 15.11.2017  10:05 
2. Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,37 MB 15.11.2017  10:05 
3. Harmonogram prací PDF 0,18 MB 15.11.2017  10:05 
4. Výzva k podání nabídky PDF 0,52 MB 15.11.2017  10:05 
5. Projektová dokumentace ZIP 1,53 MB 15.11.2017  10:05 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ISTAREN s.r.o.   02613425 CZ NE 502 944,00 CZK 578 386,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
15. 11. 2017 10:05:32 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora