MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmanovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: MŠ Ortenovo náměstí - reko zahrady
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000037 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.11.2017   12:13
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění je výměna povrchů v zahradě, drobné úpravy terénu a doplnění herních prvků. Typové prvky jsou doplněny přírodními prvky, jako jsou klády, pařezy apod. Herní prvky jsou navrženy v jednotných dopadových zónách a jsou doplněny jednotným mobiliářem. Obvodová zeď je využita pro instalaci tabulí stylizovaných do siluet města, které je tak pozadím zahrady a herních prvků.
Předpokládaná hodnota: 1 475 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 370 763,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 673 016,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOCX 0,07 MB 02.11.2017  12:13 
2. Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,29 MB 02.11.2017  12:13 
3. Harmonogram provádění díla DOC 0,06 MB 02.11.2017  12:13 
4. Projektová dokumentace ZIP 50,96 MB 02.11.2017  12:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TREES s.r.o.   26768941 CZ NE 1 370 763,00 CZK 1 673 016,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
2. 11. 2017 12:13:28 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora