MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Mgr. Kamila Skalická

tel.: 220 144 231

e-mail: skalickak@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pojištění školských zařízení MČ Praha 7
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000036 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-002205 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 01.11.2017   17:25
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění níže uvedených školských zařízení Prahy 7, příspěvkových organizací zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pojištění bude zahrnovat minimálně pojištění živelní, elektronických zařízení, odcizení a vandalismu a odpovědnosti za újmu, a to dle specifikace a limitů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Předpokládaná hodnota: 500 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 459 144,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 0,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 0,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,13 MB 01.11.2017  17:25 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,19 MB 01.11.2017  17:25 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOC 0,06 MB 01.11.2017  17:25 
3. Příloha č. 2 - Poptávka na pojištění školských zařízení DOCX 0,05 MB 01.11.2017  17:25 
4. Příloha č. 3 - Souhrn majetku a počtu žáků XLSX 0,01 MB 01.11.2017  17:25 
5. Příloha č. 4 - Specifikace nabídkové ceny XLS 0,03 MB 01.11.2017  17:25 
6. Příloha č. 5 - ČP k poddodavatelskému systému DOC 0,03 MB 01.11.2017  17:25 
7. Příloha č. 6 - ČP k základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 01.11.2017  17:25 
8. Příloha č. 7 - ČP seznam obdobných zakázek DOC 0,04 MB 01.11.2017  17:25 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,36 MB 13.11.2017  12:40 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení účastníka PDF 0,13 MB 05.12.2017  17:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,14 MB 05.12.2017  17:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 1,65 MB 08.01.2018  14:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pojistní smlouva PDF 0,11 MB 05.01.2018  08:36 
2. Pojistní smlouva - přílohy ZIP 1,27 MB 05.01.2018  08:36 
3. Dodatek č. 1 PDF 0,06 MB 12.03.2018  10:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Pojišťovna VZP, a.s.   27116913 CZ NE   459 144,00 CZK ANO
2.   Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.   47116617 CZ Ano   467 126,00 CZK  
3.   Česká pojišťovna a.s.   45272956 CZ NE   338 460,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 11. 2017 17:25:43 Zakázka zveřejněna  
13. 11. 2017 12:40:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 12. 2017 17:00:04 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 12. 2017 17:00:19 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:36:22 Přidání dokumentu "Pojistní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:36:45 Přidání dokumentu "Pojistní smlouva - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:40:46 Přidán nový účastník "IČ="27116913 " Název:"Pojišťovna VZP, a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:42:23 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "459144.00" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:42:23 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.11.2017 17:25:42" na "01.11.2017 17:25:43" Mgr. Kamila Skalická
8. 1. 2018 14:22:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
12. 3. 2018 10:46:19 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
3. 4. 2018 8:55:43 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Tereza Šípová
3. 4. 2018 8:55:43 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Tereza Šípová
8. 8. 2018 9:34:02 Přidán nový účastník "IČ="47116617 " Název:"Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
8. 8. 2018 9:35:01 Přidán nový účastník "IČ="45272956 " Název:"Česká pojišťovna a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Kamila Skalická
8. 8. 2018 9:35:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.11.2017 10:00:00" na "nezadáno" Mgr. Kamila Skalická
8. 8. 2018 11:30:02 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-002205" Mgr. Kamila Skalická

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora