MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Mgr. Kamila Skalická

tel.: 220 144 231

e-mail: skalickak@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pojištění školských zařízení MČ Praha 7
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000036 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 01.11.2017   17:25
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění níže uvedených školských zařízení Prahy 7, příspěvkových organizací zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pojištění bude zahrnovat minimálně pojištění živelní, elektronických zařízení, odcizení a vandalismu a odpovědnosti za újmu, a to dle specifikace a limitů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Předpokládaná hodnota: 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2017 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,13 MB 01.11.2017  17:25 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,19 MB 01.11.2017  17:25 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOC 0,06 MB 01.11.2017  17:25 
3. Příloha č. 2 - Poptávka na pojištění školských zařízení DOCX 0,05 MB 01.11.2017  17:25 
4. Příloha č. 3 - Souhrn majetku a počtu žáků XLSX 0,01 MB 01.11.2017  17:25 
5. Příloha č. 4 - Specifikace nabídkové ceny XLS 0,03 MB 01.11.2017  17:25 
6. Příloha č. 5 - ČP k poddodavatelskému systému DOC 0,03 MB 01.11.2017  17:25 
7. Příloha č. 6 - ČP k základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 01.11.2017  17:25 
8. Příloha č. 7 - ČP seznam obdobných zakázek DOC 0,04 MB 01.11.2017  17:25 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,36 MB 13.11.2017  12:40 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 11. 2017 17:25:43 Zakázka zveřejněna  
13. 11. 2017 12:40:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora