MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Mgr. Kamila Skalická

tel.: 220 144 231

e-mail: skalickak@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Pojištění školských zařízení MČ Praha 7
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000036 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 01.11.2017   17:25
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění níže uvedených školských zařízení Prahy 7, příspěvkových organizací zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pojištění bude zahrnovat minimálně pojištění živelní, elektronických zařízení, odcizení a vandalismu a odpovědnosti za újmu, a to dle specifikace a limitů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Předpokládaná hodnota: 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 459 144,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 0,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 0,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,13 MB 01.11.2017  17:25 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,19 MB 01.11.2017  17:25 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOC 0,06 MB 01.11.2017  17:25 
3. Příloha č. 2 - Poptávka na pojištění školských zařízení DOCX 0,05 MB 01.11.2017  17:25 
4. Příloha č. 3 - Souhrn majetku a počtu žáků XLSX 0,01 MB 01.11.2017  17:25 
5. Příloha č. 4 - Specifikace nabídkové ceny XLS 0,03 MB 01.11.2017  17:25 
6. Příloha č. 5 - ČP k poddodavatelskému systému DOC 0,03 MB 01.11.2017  17:25 
7. Příloha č. 6 - ČP k základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 01.11.2017  17:25 
8. Příloha č. 7 - ČP seznam obdobných zakázek DOC 0,04 MB 01.11.2017  17:25 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,36 MB 13.11.2017  12:40 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení účastníka PDF 0,13 MB 05.12.2017  17:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,14 MB 05.12.2017  17:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 1,65 MB 08.01.2018  14:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pojistní smlouva PDF 0,11 MB 05.01.2018  08:36 
2. Pojistní smlouva - přílohy ZIP 1,27 MB 05.01.2018  08:36 
3. Dodatek č. 1 PDF 0,06 MB 12.03.2018  10:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Pojišťovna VZP, a.s.   27116913 CZ NE   459 144,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 11. 2017 17:25:43 Zakázka zveřejněna  
13. 11. 2017 12:40:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 12. 2017 17:00:04 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 12. 2017 17:00:19 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:36:22 Přidání dokumentu "Pojistní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:36:45 Přidání dokumentu "Pojistní smlouva - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:40:46 Přidán nový účastník "IČ="27116913 " Název:"Pojišťovna VZP, a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:42:23 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "459144.00" Mgr. Kamila Skalická
5. 1. 2018 8:42:23 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.11.2017 17:25:42" na "01.11.2017 17:25:43" Mgr. Kamila Skalická
8. 1. 2018 14:22:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
12. 3. 2018 10:46:19 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Kamila Skalická
3. 4. 2018 8:55:43 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Tereza Šípová
3. 4. 2018 8:55:43 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Tereza Šípová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora