MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000032 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 12.10.2017   09:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací za účelem řešení výměny ústředního vytápění stávající kanceláře a autodílny.Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a s nimi související dodání materiálu a zařízení specifikovaných v Cenová specifikace – Výkaz výměr.
Z důvodu odpojení výměníkové stanice v bytovém domě řeší zadavatel přechod na úspornější variantu topení v nebytovém prostoru. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel pro kanceláře. Zdrojem tepla pro autodílnu budou teplovzdušná plynová lokální topidla objektu Veletržní 1396/39, 170 00 Praha 7 – dvorní objekt.
Předpokládaná hodnota: 550 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2017 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 704 196,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 852 076,00 CZK
Datum ukončení plnění: 09.10.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 743 872,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 893 811,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,39 MB 12.10.2017  09:41 
2. Výkaz výměr - rozpočet oceněný zhotovitelem XLS 0,84 MB 12.10.2017  09:41 
3. Plná moc DOC 0,03 MB 12.10.2017  09:41 
4. Výzva k podání nabídky PDF 2,75 MB 12.10.2017  09:41 
5. Dodatek č.1 DOC 0,07 MB 12.10.2017  09:41 
6. 4 . Příloha č.1a - ZL - 2Pá PDF 0,32 MB 12.10.2017  09:41 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   INSAMA, s.r.o.   26433087 CZ NE 704 196,00 CZK 852 076,00 CZK ANO
2.   S.V.A. spol. s.r.o.   18626467 CZ NE 813 786,27 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 743 872,00 CZK   893 811,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 10. 2017 9:41:48 Zakázka zveřejněna  
6. 12. 2017 18:10:03 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "743872.00" Yvona Češková
6. 12. 2017 18:10:03 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "893811.00" Yvona Češková
6. 12. 2017 18:10:13 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
6. 8. 2018 13:30:13 Přidán nový účastník "IČ="18626467 " Název:"S.V.A. spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora