MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce nebytového prostoru U Průhonu 11
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000030 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 03.10.2017   13:21
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, dodávek a služeb – provedení rekonstrukce (dále také „dílo“) přízemí bytového domu č. p. 1493, který stojí na pozemku p. č. 718, k. ú. Holešovice, který má zadavatel ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce jednotky a podíl na společných částech domu je ve výši 12804/14507. Dům se nachází na adrese U Průhonu 11, Praha 7. Přízemí bude po dispoziční adaptaci sloužit pro potřeby Úřadu městské části Praha 7. Přízemí objektu je rozděleno vchodem do bytové části na dvě poloviny, přičemž vstupní část do bytového domu zůstává zcela bez úprav. Po rekonstrukci bude levá polovina přízemí domu využita pro potřeby dopravního odboru – řešení přestupků a pravá polovina přízemí domu bude využita pro potřeby správní agendy. Detailní popis viz příloha č. 7 k ZD – Projektová dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 7 116 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 10. 2017 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,95 MB 03.10.2017  13:21 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 03.10.2017  13:21 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení - kvalifikace DOCX 0,02 MB 03.10.2017  13:21 
3. Příloha č. 3 ZD - Seznam obdobných zakázek DOC 0,04 MB 03.10.2017  13:21 
4. Příloha č. 4 ZD - Soupis stavebních prací XLS 0,39 MB 03.10.2017  13:21 
5. Příloha č. 5 ZD - Návrh smlouvy o dilo DOCX 0,09 MB 03.10.2017  13:21 
6. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení PDF 6,69 MB 03.10.2017  13:21 
7. Příloha č. 7 ZD - Projektová dokumentace ZIP 46,29 MB 03.10.2017  13:21 
8. Příloha č. 8 ZD - Plná moc DOC 0,03 MB 03.10.2017  13:21 
9. Zadávací dokumentace PDF 8,74 MB 03.10.2017  13:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,32 MB 06.10.2017  12:41 
2. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,56 MB 10.10.2017  08:17 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,55 MB 31.10.2017  15:15 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
3. 10. 2017 13:21:35 Zakázka zveřejněna  
6. 10. 2017 12:41:44 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
10. 10. 2017 8:17:18 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 10. 2017 15:15:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora