MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmanovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - rekonstrukce výtahů II.
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000028 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.09.2017   13:11
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Účelem této veřejné zakázky je v rámci adaptace budovy pro funkci zdravotnického zařízení vyměnit nevyhovující starý levý 8 - stanicový osobní výtah za nový, a to v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby a bezbariérového užívání budovy. Součástí plnění je i kompletní demontáž obou stávajících výtahů včetně jejich likvidace, které jsou umístěny ve společné šachtě a provedení drobných stavebních úprav.
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2017
Datum ukončení plnění: 28.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 565 839,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 894 665,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,23 MB 08.09.2017  13:11 
2. Oceněný položkový rozpočet PDF 0,06 MB 08.09.2017  13:11 
3. Projektová dokumentace ZIP 19,35 MB 08.09.2017  13:11 
4. Technická specifikace výtahu DOCX 0,03 MB 08.09.2017  13:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   VHL, s.r.o.   63677521 CZ NE 1 565 839,00 CZK 1 894 665,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 565 839,00 CZK   1 894 665,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 9. 2017 13:11:18 Zakázka zveřejněna  
28. 3. 2018 10:20:49 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1565839.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:20:49 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1894665.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:21:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora