MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 256

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000025 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.08.2017   17:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kabelových rozvodů elektronické komunikace a jejich koncových prvků, jejich montáž, včetně měření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení instalace, v budově Sdružených ambulantních zařízení v Praze 7 (dále jen „SAZ“) na adrese Fr. Křížka 863/22, 170 00 Praha 7 – Holešovice, za účelem variabilního připojení jednotlivých ambulantních zařízení a jiných subjektů oprávněně užívajících prostory budovy SAZ Praha 7 ke společným poskytovatelům služeb: síti elektronické komunikace (dále jen „SEK“), MW internetu, vyvolávacímu systému a místní telefonní ústředně v budově SAZ.
Předpokládaná hodnota: 1 553 600,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 237 960,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 497 932,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 836 455,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 012 111,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 0,06 MB 21.08.2017  17:41 
2. Cenová a technická specifikace - oceněný soupis materiálu a prací PDF 0,06 MB 21.08.2017  17:41 
3. Projektová dokumentace ZIP 2,82 MB 21.08.2017  17:41 
4. Identifikační údaje odpovědné osoby PDF 0,19 MB 21.08.2017  17:41 
5. Harmonogram dodávky PDF 0,03 MB 21.08.2017  17:41 
6. Dodatek č. 1 PDF 0,15 MB 26.03.2018  16:17 
7. Příloha č. 1a Dodatku č. 1 PDF 0,56 MB 26.03.2018  16:18 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   premise, s.r.o.   27573524 CZ NE 1 237 960,00 CZK 1 497 932,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 836 455,00 CZK   1 012 111,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 8. 2017 17:41:43 Zakázka zveřejněna  
26. 3. 2018 16:17:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
26. 3. 2018 16:18:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 1a Dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:23:09 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "836455.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:23:09 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1012111.00" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora