MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. arch. Hana Pochmannová

tel.: 220144184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce volných bytů různého určení – Janovského 10/1116 – bytová jednotka 1116/4
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.07.2017   12:00
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce bytové jednotky, umístěné v bytovém domě, v částečném vlastnictví objednatele (v poměru 1282/7653), na adrese č.p. 1116, ulice Janovského 10, Praha 7, k.ú. Holešovice – bytová jednotka č. 1116/4. V rámci stavebních prací budou provedeny zejména přípravné a bourací práce, repase a repliky výplní otvorů, opravy stěn a stropů, nové rozvody TZB a úpravy podlah.
Předpokládaná hodnota: 690 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 627 677,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 721 829,00 CZK
Datum ukončení plnění: 08.11.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 627 677,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 721 829,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,36 MB 18.07.2017  12:00 
2. Soupis stavebních prací XLSX 0,58 MB 18.07.2017  12:00 
3. Harmonogram provádění díla XLSX 0,01 MB 18.07.2017  12:00 
4. Výzva - Oznámení výběrového řízení PDF 0,44 MB 18.07.2017  12:00 
5. Výpis z Obchodního rejstříku PDF 0,05 MB 18.07.2017  12:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ISTAREN s.r.o.   026143425 CZ NE 627 677,00 CZK 721 829,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 627 677,00 CZK   721 829,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 7. 2017 12:00:10 Zakázka zveřejněna  
18. 7. 2017 14:52:47 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "627677.00" na "690000.00" Jarmila Paluříková
6. 12. 2017 18:18:40 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "627677.00" Yvona Češková
6. 12. 2017 18:18:40 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "721829.00" Yvona Češková
6. 12. 2017 18:18:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora