MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dětské hřiště Sedmikráska - Rekonstrukce DH, ul. Jateční
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.06.2017   08:55
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dětského hřiště, provedená v souladu s Projektovými dokumentacemi: „REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA, UL. JATEČNÍ, PRAHA 7“ a „WC U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA, UL. JATEČNÍ, PRAHA 7“, vypracovanými společností Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 27060659 a Rozhodnutím o umístění stavby, vydané Ú MČ P7, Stavební úřad, č.j.: MČ P7 011341/2017/SU/Val ob.99,R ze dne 3.3.2017.

Stavební práce jsou členěny na čtyři stavební objekty:
SO – 01 Rekonstrukce dětského hřiště
SO – 02 Osazení a dodávka buňky - objekt WC
IO – 01 Areálový rozvod vody a kanalizace,
IO – 02 Kabeláž elektro.
Předmětem plnění jsou stavební práce a dodávky spočívající zejména v odstraňování stávajících konstrukcí a povrchů hřišť, přesunu cca 10 prvků mobiliáře, v dodávce a osazení nových prvků mobiliáře a ve vybudování nových povrchů hřišť a ostatních ploch. Dále je předmětem plnění úprava povrchu plochy pro umístění buňkového zázemí - WC včetně dodání a osazení buňky, dále pak její napojení na areálový rozvod vody, kanalizace a elektro. Součástí předmětu plnění jsou i sadovnické úpravy. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 6 Zadávací dokumentace - technické podmínky, tedy v Projektové dokumentaci a soupisu prací.
Předpokládaná hodnota: 5 990 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 466 298,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 614 221,00 CZK
Datum ukončení plnění: 08.02.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 457 557,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 603 644,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,99 MB 28.06.2017  08:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,87 MB 28.06.2017  08:55 
2. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 28.06.2017  08:55 
3. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 28.06.2017  08:55 
4. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací, dodávek - Rek. dětského hřiště, Jateční ul. Praha 7, 2017 V.V. XLS 0,34 MB 28.06.2017  08:55 
5. Příloha č. 4 ZD - Projektové dokumentace ZIP 32,28 MB 28.06.2017  08:55 
6. Příloha č. 5 ZD - Návrh Smlouvy o dílo DOCX 0,08 MB 28.06.2017  08:55 
7. Příloha č. 6 ZD - Rozhodnutí SÚ MČ P7 ze dne 3.3.2017 PDF 0,54 MB 28.06.2017  08:55 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4a ZD - PD - Průvodní a souhrnná zpráva DOC 0,06 MB 28.06.2017  08:55 
2. Příloha č. 4b ZD - PD - Průvodní zpráva DOCX 0,04 MB 28.06.2017  08:55 
3. Příloha č. 4c ZD - PD - Technická zpráva DOC 0,67 MB 28.06.2017  08:55 
4. Příloha č. 4d ZD - PD - Technická zpráva DOC 0,07 MB 28.06.2017  08:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,79 MB 07.08.2017  10:03 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,44 MB 05.09.2017  13:31 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 05.09.2017  13:24 
2. Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem PDF 0,02 MB 05.09.2017  13:25 
3. Harmonogram provádění díla PDF 0,03 MB 05.09.2017  13:25 
4. Digitální podoba PD ZIP 32,36 MB 05.09.2017  13:27 
5. Zadavaci_dokumentace PDF 5,87 MB 05.09.2017  13:28 
6. Rozhodnutí o umístění stavby SÚ MČ P7 ze dne 3.3.2017 PDF 0,54 MB 05.09.2017  13:30 
7. Seznam poddodavatelů PDF 0,13 MB 05.09.2017  13:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.   25560191 CZ NE 5 466 298,00 CZK 6 614 221,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 5 457 557,00 CZK   6 603 644,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Ing. Jaroslav Čepický 70271879    Česká republika
SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o. 28647360    Česká republika
RVL13 (Revolution 13); společnost Enuma Elis s.r.o. 01688260    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
28. 6. 2017 8:55:30 Zakázka zveřejněna  
7. 8. 2017 10:03:07 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
31. 8. 2017 10:45:54 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 10:47:38 Přidání dokumentu "Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 10:50:44 Přidání dokumentu "Harmonogram provádění díla", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 10:51:29 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 10:52:14 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 10:52:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o umístění stavby", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 10:54:13 Přidání dokumentu "Seznam poddovatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:03:09 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:03:33 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:04:25 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný zhotovitelem" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:06 Přidání dokumentu "Harmonogram provádění díla", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:17 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Harmonogram provádění díla" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:21 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Harmonogram provádění díla" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:25 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Projektová dokumentace" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:29 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Zadávací dokumentace" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:33 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Rozhodnutí o umístění stavby" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:05:37 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Seznam poddovatelů" Tereza Šípová
31. 8. 2017 11:11:47 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Tereza Šípová
5. 9. 2017 13:24:29 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:25:04 Přidání dokumentu "Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:25:23 Přidání dokumentu "Harmonogram provádění díla", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:27:07 Přidání dokumentu "Digitální podoba PD", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:28:08 Přidání dokumentu "Zadavaci_dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:30:04 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o umístění stavby SÚ MČ P7 ze dne 3.3.2017", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:30:28 Přidání dokumentu "Seznam poddodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:31:13 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:33:37 Přidán nový účastník "IČ="25560191 " Název:"SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o." Vítěz="Ano"" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:34:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5466298.00" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:34:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6614221.00" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:35:01 Přidán nový účastník "IČ="70271879 " Název:"Ing. Jaroslav Čepický" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:35:35 Přidán nový účastník "IČ="28647360 " Název:"SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
5. 9. 2017 13:36:58 Přidán nový účastník "IČ="01688260 " Název:"RVL13 (Revolution 13); společnost Enuma Elis s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
20. 3. 2018 10:07:38 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5457557.00" Yvona Češková
20. 3. 2018 10:07:38 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6603644.00" Yvona Češková
20. 3. 2018 10:07:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora