MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dětské hřiště Sedmikráska - Rekonstrukce DH, ul. Jateční
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 28.06.2017   08:55
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dětského hřiště, provedená v souladu s Projektovými dokumentacemi: „REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA, UL. JATEČNÍ, PRAHA 7“ a „WC U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA, UL. JATEČNÍ, PRAHA 7“, vypracovanými společností Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 27060659 a Rozhodnutím o umístění stavby, vydané Ú MČ P7, Stavební úřad, č.j.: MČ P7 011341/2017/SU/Val ob.99,R ze dne 3.3.2017.

Stavební práce jsou členěny na čtyři stavební objekty:
SO – 01 Rekonstrukce dětského hřiště
SO – 02 Osazení a dodávka buňky - objekt WC
IO – 01 Areálový rozvod vody a kanalizace,
IO – 02 Kabeláž elektro.
Předmětem plnění jsou stavební práce a dodávky spočívající zejména v odstraňování stávajících konstrukcí a povrchů hřišť, přesunu cca 10 prvků mobiliáře, v dodávce a osazení nových prvků mobiliáře a ve vybudování nových povrchů hřišť a ostatních ploch. Dále je předmětem plnění úprava povrchu plochy pro umístění buňkového zázemí - WC včetně dodání a osazení buňky, dále pak její napojení na areálový rozvod vody, kanalizace a elektro. Součástí předmětu plnění jsou i sadovnické úpravy. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 6 Zadávací dokumentace - technické podmínky, tedy v Projektové dokumentaci a soupisu prací.
Předpokládaná hodnota: 5 990 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2017 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,99 MB 28.06.2017  08:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,87 MB 28.06.2017  08:55 
2. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 28.06.2017  08:55 
3. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 28.06.2017  08:55 
4. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací, dodávek - Rek. dětského hřiště, Jateční ul. Praha 7, 2017 V.V. XLS 0,34 MB 28.06.2017  08:55 
5. Příloha č. 4 ZD - Projektové dokumentace ZIP 32,28 MB 28.06.2017  08:55 
6. Příloha č. 5 ZD - Návrh Smlouvy o dílo DOCX 0,08 MB 28.06.2017  08:55 
7. Příloha č. 6 ZD - Rozhodnutí SÚ MČ P7 ze dne 3.3.2017 PDF 0,54 MB 28.06.2017  08:55 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4a ZD - PD - Průvodní a souhrnná zpráva DOC 0,06 MB 28.06.2017  08:55 
2. Příloha č. 4b ZD - PD - Průvodní zpráva DOCX 0,04 MB 28.06.2017  08:55 
3. Příloha č. 4c ZD - PD - Technická zpráva DOC 0,67 MB 28.06.2017  08:55 
4. Příloha č. 4d ZD - PD - Technická zpráva DOC 0,07 MB 28.06.2017  08:55 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
28. 6. 2017 8:55:30 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.