MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

CONTRACTIS, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 15000

Ing. Daniel Kosík

tel.: +420 777 337 313

e-mail: daniel.kosik@contractis.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nová radnice pro Prahu 7
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-015104 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.06.2017   14:41
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je rekonstrukce nové radnice Prahy 7, která vznikne úpravami stávající budovy č. p. 1338 v ulici U Průhonu v Praze 7, Holešovicích. Jedná se o úpravy stávajícího objektu U Průhonu 1338/38. Účel stávající budovy jako budovy administrativní se nemění. Nemění se její půdorysné či výškové rozměry, ani objem (výjimka se týká odstranění přístavku s vnitřním schodištěm ve dvoře o ploše cca 20 m2).
Předpokládaná hodnota: 163 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 4. 8. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 213 901 527,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 258 820 848,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 675 845,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 027 772,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 10,99 MB 09.06.2017  14:41 
2. Příloha č.1 k ZD - Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 09.06.2017  14:41 
3. Příloha č. 2 k ZD - Obchodní podmínky DOCX 0,12 MB 09.06.2017  14:41 
4. Příloha č. 1 k OP - Soupi stavebních prací XLS 3,84 MB 09.06.2017  14:41 
5. Příloha č. 4 k OP - Změnový list PDF 0,35 MB 09.06.2017  14:41 
6. Příloha č. 5 k OP - Plna moc DOC 0,03 MB 09.06.2017  14:41 
7. Projektová dokumentace stavby ZIP 419,10 MB 09.06.2017  14:41 
8. Projektová dokumentace vyhrazené změny ZIP 1,50 MB 09.06.2017  14:41 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,20 MB 21.06.2017  17:26 
2. Vysvětlení ZD č.2-5 PDF 0,21 MB 26.06.2017  07:39 
3. Vysvětlení ZD č.6-12 PDF 0,36 MB 27.06.2017  20:10 
4. Vysvětlení ZD č.13-14 PDF 0,20 MB 30.06.2017  14:11 
5. Vysvětlení ZD č.15-16 PDF 0,22 MB 03.07.2017  17:52 
6. Vysvětlení ZD č.17-30 PDF 0,25 MB 04.07.2017  08:39 
7. Změna ZD 7.7.2017 PDF 0,20 MB 07.07.2017  13:08 
8. Přílohy k Vysvětlení ZD č. 31-68 ZIP 2,26 MB 10.07.2017  23:21 
9. Vysvětlení ZD č.31-68 PDF 0,29 MB 10.07.2017  23:35 
10. Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vysvětlení ZD č.1-68 XLS 3,96 MB 10.07.2017  23:43 
11. Vysvětlení ZD č.69-72 PDF 0,21 MB 17.07.2017  17:34 
12. Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vysvětlení ZD č.69-72 XLS 3,95 MB 17.07.2017  17:36 
13. Změna ZD 17.7.2017 PDF 0,20 MB 17.07.2017  17:37 
14. Vysvětlení ZD č.73-74 PDF 0,21 MB 20.07.2017  13:20 
15. Vysvětlení ZD č.75-77 PDF 0,21 MB 25.07.2017  16:32 
16. Příloha k Vysvětlení ZD č.75-77 PDF 0,33 MB 25.07.2017  16:34 
17. Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vysvětlení ZD č.75-77 XLS 3,93 MB 25.07.2017  16:36 
18. Změna ZD 25.7.2017 PDF 0,20 MB 25.07.2017  16:37 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,37 MB 06.10.2017  14:53 
2. Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů PDF 0,22 MB 06.10.2017  16:45 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOCX 0,09 MB 05.10.2017  14:34 
2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný zhotovitelem ZIP 16,08 MB 05.10.2017  14:38 
3. Zadávací dokumentace I ZIP 11,67 MB 05.10.2017  14:47 
4. Zadávací dokumentace II ZIP 420,59 MB 05.10.2017  14:51 
5. Harmonogram realizece díla a platební kalendář PDF 0,15 MB 05.10.2017  14:53 
6. Vzor pro Změnový list PDF 0,35 MB 05.10.2017  14:54 
7. Plná moc pro zhotovitele DOC 0,03 MB 05.10.2017  14:55 
8. Údaje o poddodavatelích PDF 0,22 MB 05.10.2017  14:57 
9. Vysvětlení zadávací dokumentace ZIP 8,11 MB 05.10.2017  14:58 
10. Dodatek č. 1 PDF 0,17 MB 19.02.2018  14:13 
11. Přílohy k Dodatku 1 ZIP 7,95 MB 19.02.2018  14:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   GEOSAN GROUP a.s.   28169522 CZ Ano 213 901 527,00 CZK 258 820 847,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 675 845,00 CZK   2 027 772,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
AZ SANACE a.s. 25033514    Česká republika
STADO CZ s.r.o. 25465252    Česká republika
TECTUM - realizace staveb, s.r.o. 45315990    Česká republika
AVETON s.r.o. 02436647    Česká republika
LUKOR s.r.o. 45796505    Česká republika
HSE, spol. s.r.o. 45033145    Česká republika
LIKO-S, a.s. 60734795    Česká republika
CIHLOVÉ STAVBY s.r.o. 67729851    Česká republika
Subterra a.s. 75049783    Česká republika
Schindler CZ, a.s. 27127010    Česká republika
DELTAPLAN spol. s.r.o. 15889866    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
9. 6. 2017 14:41:23 Zakázka zveřejněna  
21. 6. 2017 17:26:25 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
26. 6. 2017 7:39:48 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2-5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
27. 6. 2017 20:10:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 6 - 12", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
30. 6. 2017 14:11:03 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.13-14", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
3. 7. 2017 17:52:09 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.15-16", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
4. 7. 2017 8:39:04 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.17-30", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
7. 7. 2017 13:08:46 Přidání dokumentu "Změna ZD 7.7.2017", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
10. 7. 2017 16:13:10 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.07.2017 10:00:00" na "21.07.2017 10:00:00" Ing. arch. Hana Pochmannová
10. 7. 2017 23:20:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.31-68", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
10. 7. 2017 23:21:30 Přidání dokumentu "Přílohy k Vysvětlení ZD č. 31-68", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
10. 7. 2017 23:35:11 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení ZD č.31-68" Ing. arch. Hana Pochmannová
10. 7. 2017 23:35:54 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.31-68", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
10. 7. 2017 23:43:46 Přidání dokumentu "Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vysvětlení ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
17. 7. 2017 17:34:48 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.69-72", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
17. 7. 2017 17:36:13 Přidání dokumentu "Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vysvětlení ZD č.69-72", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
17. 7. 2017 17:37:17 Přidání dokumentu "Změna ZD 17.7.2017", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
17. 7. 2017 17:40:34 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.07.2017 10:00:00" na "31.07.2017 10:00:00" Ing. arch. Hana Pochmannová
20. 7. 2017 13:20:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.73-74", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
25. 7. 2017 16:32:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.75-77", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
25. 7. 2017 16:34:20 Přidání dokumentu "Příloha k Vysvětlení ZD č.75-77", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
25. 7. 2017 16:36:05 Přidání dokumentu "Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vysvětlení ZD č.75-77", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
25. 7. 2017 16:37:13 Přidání dokumentu "Změna ZD 25.7.2017", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
25. 7. 2017 16:40:45 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.07.2017 10:00:00" na "04.08.2017 10:00:00" Ing. arch. Hana Pochmannová
5. 10. 2017 14:34:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:38:17 Přidání dokumentu "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný zhotovitelem ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:47:05 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace I", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:51:44 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace II", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:53:21 Přidání dokumentu "Harmonogram realizece díla a platební kalendář", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:54:02 Přidání dokumentu "Vzor pro Změnový list", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:55:55 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:57:05 Přidání dokumentu "Údaje o poddodavatelích", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
5. 10. 2017 14:58:04 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace ", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 10:17:16 Přidán nový účastník "IČ="28169522 " Název:"GEOSAN GROUP a.s." Vítěz="Ano"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 10:17:53 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "213901527.00" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 10:17:53 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "258820847.00" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:11:49 Přidán nový účastník "IČ="25033514 " Název:"AZ SANACE a.s." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:12:19 Přidán nový účastník "IČ="25465252 " Název:"STADO CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:13:17 Přidán nový účastník "IČ="45315990 " Název:"TECTUM - realizace staveb, s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:13:40 Přidán nový účastník "IČ="02436647 " Název:"AVETON s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:14:00 Přidán nový účastník "IČ="45796505 " Název:"LUKOR s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:14:29 Přidán nový účastník "IČ="45033145 " Název:"HSE, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:14:57 Přidán nový účastník "IČ="60734795 " Název:"LIKO-S, a.s." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:15:25 Přidán nový účastník "IČ="67729851 " Název:"CIHLOVÉ STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:15:58 Přidán nový účastník "IČ="75049783 " Název:"Subterra a.s." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:16:30 Přidán nový účastník "IČ="27127010 " Název:"Schindler CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 13:17:12 Přidán nový účastník "IČ="15889866 " Název:"DELTAPLAN spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 14:53:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jarmila Paluříková
6. 10. 2017 16:45:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. arch. Hana Pochmannová
6. 10. 2017 16:58:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "258820847.00" na "258820848.00" Ing. arch. Hana Pochmannová
19. 2. 2018 14:13:18 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
19. 2. 2018 14:13:42 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:25:43 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1675845.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:25:43 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2027772.00" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora