MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.Arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7


Detail zakázky

Název zakázky: Reko NBP U Průhonu 11 pro prac. ODO - PD
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.05.2017   10:40
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci nebytových prostor v 1.NP domu U Průhonu 1493/11 za účelem zřízení detašovaného pracoviště úřadu MČ Praha 7 v rozsahu:
- dokumentace pro DSP, včetně stavebního povolení
- inženýring a projednání s dotčenými orgány
- projekt stavebně konstrukčního řešení (statika)
- studie osvětlení a oslunění
- akustická studie
- sondy stavu nosných konstrukcí
- zajištění dostupné dokumentace
- dokumentace pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení (výkaz výměr, oceněný výkaz výměr)
- dokumentace DPS – včetně inženýringu a projednání s dotčenými orgány
Předpokládaná hodnota: 700 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.04.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 680 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 822 800,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 680 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 822 800,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Přílohy ke Smlouvě ZIP 2,81 MB 11.05.2017  10:40 
2. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 11.05.2017  10:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Atelier bod architekti s.r.o.   04598261 CZ NE 680 000,00 CZK 822 800,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 680 000,00 CZK   822 800,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 5. 2017 10:40:25 Zakázka zveřejněna  
11. 5. 2017 10:45:25 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" JUDr. Olga Ulrichová
11. 5. 2017 10:46:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
28. 3. 2018 10:30:32 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "630000.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:30:32 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "762300.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:49:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "630000.00" na "1310000.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:49:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "762300.00" na "1585100.00" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:50:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1310000.00" na "680000.00" profil
24. 5. 2018 13:50:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1585100.00" na "822800.00" profil
24. 5. 2018 13:50:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková
24. 5. 2018 13:50:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.05.2017 10:40:24" na "11.05.2017 10:40:25" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora