MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, 17000

Ing.Arch. Hana Pochmannová

tel.: 220 144 184

e-mail: pochmannovah@praha7.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce pobočky městské knihovny v ul. M. Horákové č.p. 387, Praha 7 – řešení interiéru pobočky
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 19.04.2017   07:47
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výroba, dodání a montáž truhlářských výrobků – atypického nábytku pro interiér pobočky městské knihovny v Praze 7, včetně osvětlení.
Nebytový prostor – pobočka městské knihovny pro Prahu 7 - je umístěn v přízemí objektu č.p. 387, ulice Milady Horákové 56, k.ú. Holešovice, Praha 7

Předmět veřejné zakázky musí být vyroben v souladu s Projektovou dokumentací „ŘEŠENÍ INTERIÉRU POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY Milady Horákové č.p. 387, k.ú. Holešovice, Praha 7“, vypracovanou společností KOOA s.r.o., Píseckého 334/19, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 03169481.
Předpokládaná hodnota: 838 290,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 3. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 528 915,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 611 045,00 CZK
Datum ukončení plnění: 21.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 578 955,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 671 562,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rekapitulace ceny PDF 0,47 MB 19.04.2017  07:47 
2. Oceněný soupis prací PDF 1,16 MB 19.04.2017  07:47 
3. PD - Souhrn truhlářských výrobků PDF 0,06 MB 19.04.2017  07:47 
4. PD - MK P7 - půdorys a 3D PDF 0,52 MB 19.04.2017  07:47 
5. PD - MK P7 - výkresy truhlářských výrobků PDF 2,58 MB 19.04.2017  07:47 
6. Výzva k podání nabídky PDF 0,49 MB 19.04.2017  07:47 
7. Plná moc - Příloha smlouvy PDF 0,17 MB 19.04.2017  07:47 
8. Údaje z Regitru plátců DPH PDF 0,08 MB 19.04.2017  07:47 
9. Výpis z OR - CZECH AMERICAN TRADE s.r.o. ve zkratce C A T s.r.o. PDF 0,05 MB 19.04.2017  07:47 
10. Smlouva o dílo PDF 0,29 MB 19.04.2017  07:47 
11. Dodatek 1 PDF 0,21 MB 20.12.2017  17:59 
12. Přílohy k Dodatku č. 1 PDF 2,93 MB 20.12.2017  18:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CZECH AMERICAN TRADE s.r.o.   49356143 CZ NE 528 915,00 CZK 611 045,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 0,00 CZK   0,00 CZK  
2018 578 955,00 CZK   671 562,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
19. 4. 2017 7:47:23 Zakázka zveřejněna  
20. 12. 2017 17:59:55 Přidání dokumentu "Dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
20. 12. 2017 18:00:29 Přidání dokumentu "Přílohy k Dodatku č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:32:29 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:32:29 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Yvona Češková
23. 5. 2018 11:31:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "578955.00" Yvona Češková
23. 5. 2018 11:31:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "671562.00" Yvona Češková
23. 5. 2018 11:32:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora