MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo náměstí - Rekonstrukce střechy II
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 31.03.2017   10:22
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce a opravy střechy a půdního prostoru v části označené projektovou dokumentací jako ABG na ZŠ TGM, Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7. Rekonstrukce zahrnuje kompletní rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků, střešních prvků a střešní krytiny, výměnu výplní střešního pláště – ateliérová okna, rekonstrukci půdního prostoru (učebny, chodba) a nezbytné úpravy technologických rozvodů (VZT, zdravotechnika, elektro a ÚT s tím související.
Předpokládaná hodnota: 19 895 302,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 17 030 950,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 20 607 450,00 CZK
Datum ukončení plnění: 04.01.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 17 315 815,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 20 952 136,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,38 MB 31.03.2017  10:22 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 31.03.2017  10:22 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 31.03.2017  10:22 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací, dodávek - Výkaz výměr ZIP 0,27 MB 31.03.2017  10:22 
4. Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo 29.3.2017 DOC 0,23 MB 31.03.2017  10:22 
5. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení PDF 2,20 MB 31.03.2017  10:22 
6. Příloha č. 7 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 31.03.2017  10:22 
7. Zadávací dokumentace - revKS_29.3 PDF 0,42 MB 31.03.2017  10:22 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -Průvodní zpráva PDF 0,20 MB 31.03.2017  10:22 
2. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace-Souhrnná technická zpráva PDF 0,24 MB 31.03.2017  10:22 
3. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace ZIP 16,14 MB 31.03.2017  10:22 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně prodloužení termínu podání nabídek PDF 0,12 MB 10.04.2017  17:22 
2. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.1 - Umístění diagnostikovaných míst ZIP 7,22 MB 10.04.2017  17:23 
3. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.2 - Statický posudek ZIP 0,39 MB 10.04.2017  17:24 
4. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.3a Fotodokumentace Krov ZIP 399,86 MB 10.04.2017  17:26 
5. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.3b.Fotodokumentace Střecha ZIP 480,29 MB 10.04.2017  17:28 
6. Vysvětlení ZD 1 Příloha č. 4 -Závěrečná zpráva stavebnětechnický průzkum 15086 ZŠ Ortenovo náměstí PDF 2,31 MB 10.04.2017  17:29 
7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně prodloužení termínu ZIP 0,66 MB 19.04.2017  16:21 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavetele PDF 0,85 MB 26.05.2017  10:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,41 MB 22.06.2017  10:38 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,41 MB 22.06.2017  08:18 
2. Oceněný soupis prací, dodávek ZIP 18,76 MB 22.06.2017  08:20 
3. Zadávací dokumentace PDF 0,42 MB 22.06.2017  08:22 
4. Harmonogram prací PDF 0,26 MB 22.06.2017  08:23 
5. Plná moc pro zhotovitele PDF 0,17 MB 22.06.2017  08:24 
6. Údaje z registru plátců DPH PDF 0,08 MB 22.06.2017  08:24 
7. Stavební povolení PDF 2,20 MB 22.06.2017  08:25 
8. Výpis z OR - KONSIT a.s PDF 0,05 MB 22.06.2017  08:26 
9. Dodatek č. 1 PDF 0,20 MB 13.11.2017  15:07 
10. Příloha č. 1a PDF 0,65 MB 13.11.2017  15:09 
11. Dodatek č. 2 PDF 0,20 MB 21.12.2017  11:16 
12. Příloha č. 1b PDF 3,10 MB 21.12.2017  11:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KONSIT a.s.   18630197 CZ NE 17 030 950,00 CZK 20 607 450,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 17 315 815,00 CZK   20 952 136,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o. 25752464    Česká republika
Wagner instalace s.r.o. 26851041    Česká republika
SOLARA s.r.o. 47123567    Česká republika
KAP, s.r.o. 26838290    Česká republika
Milan LANG 16095928    Česká republika
Václav Kaizr 12389463    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
31. 3. 2017 10:22:48 Zakázka zveřejněna  
10. 4. 2017 17:22:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:23:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č.1 - Umístění diagnostikovaných míst", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:24:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č.2 - Statický posudek", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:26:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1Příloha č.3 Fotodokumentace Krov", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:28:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č.3b.Fotodokumentace Střecha", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:29:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č. 4 -Závěrečná zpráva stavebnětechnický průzkum 15086 ZŠ Ortenovo náměstí", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 18:51:53 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "31.03.2017 10:22:47" na "31.03.2017 10:22:48" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 18:51:53 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.04.2017 13:00:00" na "25.04.2017 10:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
19. 4. 2017 16:21:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně prodloužení termínu", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
19. 4. 2017 16:21:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.04.2017 10:00:00" na "28.04.2017 10:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
26. 5. 2017 10:33:46 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavetele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
22. 6. 2017 8:18:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:20:41 Přidání dokumentu "Oceněný soupis prací, dodávek", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:22:28 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:23:24 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:24:00 Přidání dokumentu "Plná moc pro zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:24:54 Přidání dokumentu "Údaje z registru plátců DPH", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:25:31 Přidání dokumentu "Stavební povolení ", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:26:16 Přidání dokumentu "Výpis z OR - KONSIT a.s", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:31:23 Přidán nový účastník "IČ="18630197 " Název:"KONSIT a.s." Vítěz="Ano"" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:32:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "17030950.00" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:32:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "20607450.00" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:55:15 Přidán nový účastník "IČ="25752464 " Název:"ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:56:24 Přidán nový účastník "IČ="26851041 " Název:"Wagner instalace s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:57:07 Přidán nový účastník "IČ="47123567 " Název:"SOLARA s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
22. 6. 2017 8:58:21 Přidán nový účastník "IČ="26838290 " Název:"KAP, s.r.o." Vítěz="Ne"" Yvona Češková
22. 6. 2017 9:00:03 Přidán nový účastník "IČ="16095928 " Název:"Milan LANG" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
22. 6. 2017 9:07:30 Přidán nový účastník "IČ="12389463 " Název:"Václav Kaizr" Vítěz="Ne"" Yvona Češková
22. 6. 2017 10:38:50 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Yvona Češková
13. 11. 2017 15:07:58 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
13. 11. 2017 15:09:30 Přidání dokumentu "Příloha č. 1a ", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
21. 12. 2017 11:16:41 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
21. 12. 2017 11:17:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 1b", Publikovat = "Zveřejnit" Tereza Šípová
28. 3. 2018 10:34:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "15836897.00" Yvona Češková
28. 3. 2018 10:34:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "19162645.00" Yvona Češková
9. 4. 2018 15:35:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "15836897.00" na "17315815.00" Yvona Češková
9. 4. 2018 15:35:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "19162645.00" na "20952136.00" Yvona Češková
9. 4. 2018 15:35:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Yvona Češková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora