MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 00063754

Telefon: 22014 4111

E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha7.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8, 18600

Mgr. Kateřina Koláčková

tel.: +420 295 565 120

e-mail: zakazky@otidea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo náměstí - Rekonstrukce střechy II
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 31.03.2017   10:22
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce a opravy střechy a půdního prostoru v části označené projektovou dokumentací jako ABG na ZŠ TGM, Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7. Rekonstrukce zahrnuje kompletní rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků, střešních prvků a střešní krytiny, výměnu výplní střešního pláště – ateliérová okna, rekonstrukci půdního prostoru (učebny, chodba) a nezbytné úpravy technologických rozvodů (VZT, zdravotechnika, elektro a ÚT s tím související.
Předpokládaná hodnota: 19 895 302,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2017 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,38 MB 31.03.2017  10:22 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 31.03.2017  10:22 
2. Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o kvalifikaci DOCX 0,02 MB 31.03.2017  10:22 
3. Příloha č. 3 ZD - Soupis prací, dodávek - Výkaz výměr ZIP 0,27 MB 31.03.2017  10:22 
4. Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo 29.3.2017 DOC 0,23 MB 31.03.2017  10:22 
5. Příloha č. 6 ZD - Stavební povolení PDF 2,20 MB 31.03.2017  10:22 
6. Příloha č. 7 ZD - Plná moc - Příloha č. 6 smlouvy DOC 0,03 MB 31.03.2017  10:22 
7. Zadávací dokumentace - revKS_29.3 PDF 0,42 MB 31.03.2017  10:22 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace -Průvodní zpráva PDF 0,20 MB 31.03.2017  10:22 
2. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace-Souhrnná technická zpráva PDF 0,24 MB 31.03.2017  10:22 
3. Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace ZIP 16,14 MB 31.03.2017  10:22 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně prodloužení termínu podání nabídek PDF 0,12 MB 10.04.2017  17:22 
2. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.1 - Umístění diagnostikovaných míst ZIP 7,22 MB 10.04.2017  17:23 
3. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.2 - Statický posudek ZIP 0,39 MB 10.04.2017  17:24 
4. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.3a Fotodokumentace Krov ZIP 399,86 MB 10.04.2017  17:26 
5. Vysvětlení ZD 1 Příloha č.3b.Fotodokumentace Střecha ZIP 480,29 MB 10.04.2017  17:28 
6. Vysvětlení ZD 1 Příloha č. 4 -Závěrečná zpráva stavebnětechnický průzkum 15086 ZŠ Ortenovo náměstí PDF 2,31 MB 10.04.2017  17:29 
7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně prodloužení termínu ZIP 0,66 MB 19.04.2017  16:21 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavetele PDF 0,85 MB 26.05.2017  10:33 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
31. 3. 2017 10:22:48 Zakázka zveřejněna  
10. 4. 2017 17:22:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:23:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č.1 - Umístění diagnostikovaných míst", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:24:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č.2 - Statický posudek", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:26:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1Příloha č.3 Fotodokumentace Krov", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:28:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č.3b.Fotodokumentace Střecha", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 17:29:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1 Příloha č. 4 -Závěrečná zpráva stavebnětechnický průzkum 15086 ZŠ Ortenovo náměstí", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 18:51:53 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "31.03.2017 10:22:47" na "31.03.2017 10:22:48" JUDr. Olga Ulrichová
10. 4. 2017 18:51:53 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.04.2017 13:00:00" na "25.04.2017 10:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
19. 4. 2017 16:21:20 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně prodloužení termínu", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová
19. 4. 2017 16:21:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.04.2017 10:00:00" na "28.04.2017 10:00:00" JUDr. Olga Ulrichová
26. 5. 2017 10:33:46 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavetele", Publikovat = "Zveřejnit" JUDr. Olga Ulrichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.